Terug naar het overzicht

Vrijwilligerspenning voor Magda Vlot - Steketee

Dit is een oud nieuwsbericht.
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda.

Op 20 januari 2023, heeft Magda Vlot – Steketee de vrijwilligerspenning van de stad Gouda gekregen van wethouder Anna van Popering – Kalkman. Zij heeft de erepenning gekregen als waardering voor haar jarenlange inzet voor de Ontmoetingskerk.

Vanaf 1993 is mevrouw Vlot lid van de Ontmoetingskerk. In de kerkraad heeft zij een actieve rol als missionair ouderling. Ze kijkt verder dan de Ontmoetingskerk. Een voorbeeld is het enthousiast maken van de gemeenteleden voor het Paasontbijt op de Markt.

Mevrouw Vlot heeft zich ook ingezet voor de jeugd. De jeugd krijgt een eigen programma in de dienst aangeboden. Tevens is zij medeorganisator van de meditatieavonden in de Ontmoetingskerk. Verder doet ze veel werkzaamheden voor de kerk zoals flyeren. Daarnaast geeft zij aandacht aan kwetsbare gemeenteleden. Ze oordeelt niet en verwondert zich altijd. Door haar positieve houding weet ze veel mensen aan zich te binden.

Ontmoetingskerk

De Ontmoetingskerk in Gouda Oost is aangesloten bij PKN Gouda. De Protestantse wijkgemeente de Ontmoetingskerk biedt ruimte aan een verscheidenheid aan gedachten, geloofsbelevingen en ervaart de samenwerking met andere geloofsgemeenschappen als waardevol. De wijkgemeente omvat circa 1300 leden. Vanuit de kernwoorden bezield, betrokken en open wil de Ontmoetingskerk een plek bieden aan gemeenteleden en bezoekers.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.