Terug naar het overzicht

Verlenging opvang dakloze mensen in Best Western hotel Gouda

Het college van BenW heeft afgelopen dinsdag (20 april 2021) besloten om de extra tijdelijke opvang van dakloze mensen in het Best Western hotel te verlengen tot en met juli 2021. Dit betekent dat het hotel, naast reguliere gasten, ook de komende maanden nog een aantal dakloze mensen opvangt.

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk alle mensen in de reguliere opvang van het Leger des Heils te huisvesten. Daarom verblijft er sinds december 2020 een groep dakloze mensen in het hotel. In het voorjaar van 2020 is er ook al een groep dakloze mensen in het Best Western opgevangen.

Goede samenwerking

Wethouder Corine Dijkstra is blij met de verlenging: “Sinds de uitbraak van corona zien we dat de vraag naar opvang toeneemt. Mensen kunnen vanwege het besmettingsgevaar minder gemakkelijk door hun omgeving worden opgevangen. Ook zorgen spanningen thuis ervoor dat er meer mensen op straat komen. Dankzij de goede samenwerking met het Leger des Heils en het Best Western hotel hebben we toch iedereen volgens de coronarichtlijnen onderdak kunnen bieden.”

Het Leger des Heils verzorgt in Gouda de opvang van dakloze mensen. Johanna van den Andel, regiomanager bij het Leger des Heils: “Wij zijn blij dat de gemeente deze keuze heeft gemaakt zodat mensen die echt in nood zijn zich kunnen blijven melden bij het Centraal meldpunt dak- en thuislozen. Het meldpunt heeft daarmee een belangrijke rol in de toeleiding naar opvang.”

Aanpak dakloosheid

Samen met de regiogemeenten in Midden Holland werkt Gouda aan de vernieuwing van de aanpak van dakloosheid. Dit sluit ook mooi aan op de afspraken die zijn gemaakt in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’. Zo is in januari 2021 het Centraal meldpunt dak- en thuislozen gestart aan de Boelekade 1-3 in Gouda. Met dit meldpunt, wil de regio Midden-Holland één plek bieden waar dak- en thuisloze mensen vanaf 23 jaar terecht kunnen, zodat er sneller en beter hulp geboden kan worden.