Terug naar het overzicht

Verduurzaming en toegankelijkheid: gemeente Gouda gaat voor goud 

Het stadhuis op de Markt in Gouda.

De gemeente Gouda gaat haar eigen gebouwen verduurzamen en toegankelijker maken. In de begroting is al budget opgenomen om aan deze ambities invulling te geven. De plannen om hier uitvoering aan te geven zijn klaar voor besluitvorming door de gemeenteraad. Wethouder Thierry van Vugt (vastgoed): “Ik ben trots op de ambitieuze plannen. De lat ligt hoog. Om Gouda goed door te geven, is verduurzaming noodzakelijk. Daarmee geven we ook het goede voorbeeld als gemeente. We maken bovendien ook werk van het verder toegankelijk maken van onze gebouwen, iedereen moet zich welkom voelen daar. Ik denk dat we hier met recht mogen zeggen dat Gouda voor Goud gaat. Voor de Gouwenaren nu en in de toekomst.”

De gemeente Gouda heeft verschillende gebouwen verspreid over de stad in eigendom. Zoals het Huis van de Stad, waar de gemeente zelf gehuisvest is, tot gebouwen zoals het Oude Stadhuis, de Waag, cultuurhuis Garenspinnerij, de brandweerkazerne, Kinderboerderij de Goudse Hofsteden, De Walvis en De Goudse Schouwburg.

Duurzaam: CO2-neutraal en aardgasvrij

De gemeente Gouda heeft de ambitie uitgesproken om als stad in 2040 CO2-neutraal en aardgasvrij te zijn. Om deze ambitie te behalen moet het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd worden. In samenwerking met een adviesbureau heeft de gemeente Gouda een routekaart opgesteld om deze verduurzaming vorm te geven. In de begroting is 60 miljoen beschikbaar voor dit programma. De routekaart geeft inzicht in de strategie en aanpak en de benodigde investeringen. Er wordt gestart met de uitvoering van maatregelen bij gebouwen met het hoogste gas- en energieverbruik. Zo maakt de gemeente zo snel mogelijk zo veel mogelijk impact. Daarna volgen de kleinere verbruikers.

De komende 3 jaar worden op zoveel mogelijk geschikte daken van het gemeentelijk vastgoed zonnepanelen geplaatst en worden er binnen de gemeentelijke gebouwen Quick Win maatregelen uitgevoerd. Dit zijn maatregelen die eenvoudig kunnen worden uitgevoerd en een relatief groot rendement hebben. Met deze maatregelen worden de eerste stappen gezet bij zoveel mogelijk huurders en gebruikers.

De huidige CO2-uitstoot van de gebouwen van de Gemeente Gouda bedraagt 1.744.066 kilogram per jaar. Dit is de gemiddelde uitstoot van ongeveer 600 woningen. Met de uitvoering van de routekaart gaat dit naar 0. De verwachte energiekostenbesparing die kan worden gerealiseerd vanaf 2040 is ongeveer € 1,7 miljoen per jaar.

Toegankelijkheid

In de komende 3 jaar worden tegelijkertijd ook maatregelen genomen om de fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen te verbeteren. Dit vanuit de wens om te voldoen aan het VN-verdrag handicap en om invulling te geven aan de ambities uit de Lokale Inclusie Agenda. Om inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van het gemeentelijk vastgoed en de kansen voor verbetering, heeft de gemeente Gouda het Bureau Ongehinderd ingeschakeld. Ongehinderd heeft gemeentelijke gebouwen geïnspecteerd aan de hand van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) en heeft de gemeente voorzien van een advies. Hierbij is ook samengewerkt met de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking.

De gemeente Gouda streeft ernaar om toegankelijkheid te realiseren op het gouden NLKT-ambitieniveau. In de komende 3 jaar zullen er met focus op de 40 (semi-)publiekstoegankelijke gebouwen maatregelen worden uitgevoerd om de toegankelijkheid te verbeteren. De verwachting is dat de 40 gebouwen na 3 jaar voorzien zijn van 16 gouden, 16 zilveren en 8 bronzen keurmerken.

Bij de 24 gebouwen waar na 3 jaar nog geen gouden keurmerk is gerealiseerd, worden bij natuurlijke momenten aanvullende maatregelen uitgevoerd, bijvoorbeeld gelijktijdig met de verduurzaming van een gebouw of tijdens groot onderhoud, om het gouden keurmerk alsnog te behalen. Voor de toegankelijkheidsmaatregelen is 2,5 miljoen begroot.

Zowel de maatregelen op het gebied van verduurzaming als toegankelijkheid kunnen ingrijpend zijn. Het gemeentelijk vastgoed van de gemeente Gouda kenmerkt zich door haar overwegend monumentale karakter. In de uitvoeringsfase zal een juiste balans moeten worden gevonden tussen enerzijds de verbetering van de fysieke toegankelijkheid en verduurzaming en anderzijds het behoud van de monumentale waarden van het gebouw.