Terug naar het overzicht

Verbod op carbidschieten

De gemeenteraad heeft ingestemd met een verbod op carbidschieten in Gouda. Dit na een voorstel door het college. Het verbod volgt op het landelijke vuurwerkverbod. In de Veiligheidsregio Hollands Midden is ervoor gekozen om het al dan niet verbieden van carbidschieten over te laten aan de gemeenten. Een aantal gemeenten in de regio was al overgegaan tot invoering van een verbod en Gouda sluit zich daarbij aan. 

Carbidschieten is in Gouda geen traditiegebruik maar in de ons omliggende gemeenten is het makkelijk verkrijgbaar, ook voor minderjarigen. Nu vuurwerk verboden is, is het niet ondenkbaar dat carbidschieten in Gouda gaat plaatsvinden tijdens de komende jaarwisseling. Dit is ongewenst omdat de redenen om het afsteken van vuurwerk dit jaar te verbieden, ook gelden voor carbidschieten. Om overlast en ongelukken te voorkomen, kiest Gouda dit jaar voor een verbod op het carbidschieten. Om handhaving mogelijk te maken, wordt ook het meenemen en vervoeren van carbid verboden, net zoals het meenemen en vervoeren van vuurwerk tijdens deze jaarwisseling verboden is. Het verbod op carbidschieten geldt vanaf half december, tot en met 31 januari 2021. In het najaar van 2021 wordt het verbod in de APV opgenomen.

Lees voor meer informatie de tijdelijke verordening verbod carbidschieten Gouda.