Terug naar het overzicht

Veiligheidscontrole bomen

De gemeente controleert regelmatig de toestand van bomen die in Gouda staan. Schimmels en zwammen kunnen een boom aantasten en een lage ligging van de bodem kan instabiliteit veroorzaken. Hierdoor kunnen takken afsterven, kan de hele boom doodgaan en zelfs omwaaien.

Bij de laatste controle zijn 246 bomen gevonden die een veiligheidsrisico vormen en daarom gekapt moeten worden. Hiervan zijn 191 bomen kapvergunningsplichtig, hiervoor is dan ook een omgevingsvergunning afgegeven.

In totaal worden 227 van de 246 bomen bomen herplant. Op 15 locaties wordt geen boom herplant. Deze bomen staan in bosplantsoen waar geen herplant nodig is. Op deze locaties worden nieuwe boomvormers aangewezen die kunnen uitgroeien tot plaatsvervangende bomen. Op 3 locaties kan er geen herplant plaatsvinden. Deze bomen zijn nooit als boom geplant, maar zijn zaailingen op ongewenste locaties. 

Meer informatie vindt u op de kaart Boomveiligheidscontroles 2020.