Terug naar het overzicht

Veel animo voor nieuwe regeling cultuur: 21 aanvragen geselecteerd

Dit is een oud nieuwsbericht.
Een meisje met haar haren in een staart, vanachter gezien, maakt kunst op een schildersdoek met een verf spuitbus.

In juni heeft de gemeente een nieuwe subsidieregeling geopend die kansen biedt voor mensen met goede ideeën voor vernieuwende culturele projecten in Gouda. Nieuw aan de regeling is dat deze breed toegankelijk is. Hij is niet alleen bedoeld voor professionele, gesubsidieerde culturele instellingen maar juist ook voor startende kunstenaars, amateurkunstverenigingen of andere nieuwe samenwerkingsverbanden. De nieuwe subsidieregeling is goed gevonden, zo blijkt uit het hoge aantal aanmeldingen.

In de 1e ronde van de nieuwe regeling Cultuur: Innovatie & Ontwikkeling zijn 45 aanvragen gedaan en 21 aanvragen toegekend. Het volledige beschikbare subsidiebudget van € 240.000,- is hiermee besteed. De gemeente geeft met deze toekenningen een impuls aan de vernieuwing en ontwikkeling van de lokale culturele sector. De projecten vinden komend jaar plaats in Gouda.

“Ontzettend blij met de kwaliteit en het aantal aanvragen”

In totaal zijn er 45 aanvragen met een totaal aangevraagd bedrag van ruim € 460.000,- beoordeeld. Wethouder Thierry van Vugt (Kunst & Cultuur): “Ik ben ontzettend blij met de kwaliteit en het aantal aanvragen. We weten dat cultuur leeft in Gouda, maar dit overtreft al onze verwachtingen. Deze vliegende start stemt optimistisch voor de toekomst, want de regeling is een belangrijk onderdeel van het cultuurbeleid de komende jaren. We hopen hiermee een nog veel bredere doelgroep te kunnen bereiken.”

Fotografie en muziek leeft in Gouda

De lijst van aanvragers laat een breed palet zien van individuele makers en culturele organisaties. Opvallend was het grote aantal projecten voor fotografie. Zoals World Press Photo, maar ook projecten van lokale fotografen zoals het project ‘De Herenstraat’ van Mariette Lock. Ook muziek kwam bij de inzendingen vaak aan bod, zoals de Goudse Popweek en een jongerenevent waar New Wave centraal staat door OFF Events. Daarnaast kwamen verschillende thema’s meerdere keren naar voren, waaronder duurzaamheid, sociale samenhang, migratie en het slavernijverleden. Zoals een filmreeks in het teken van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden door Filmhuis Gouda en een theaterproject met en vóór mensen met een verstandelijke beperking door Theatersterren samen met De Klup Gouda.

Beoordeling door adviescommissie

Voor de beoordeling is een adviescommissie ingeschakeld. Deze bestond uit mensen uit diverse kunstdisciplines en kennis en achtergrond. Zij hebben gekeken de betekenis van het project voor de inwoners van Gouda, in hoeverre het vernieuwend is en of het plan van aanpak goed in elkaar zit. In totaal scoorden 30 van de 45 aanvragen gemiddeld een voldoende. Binnen het totaal beschikbare subsidiebudget van € 240.000,- zijn uiteindelijk 21 aanvragen geselecteerd. Helaas zijn er dus ook projecten afgevallen. In 2024 volgt een nieuwe openstelling van de regeling.

De geselecteerde aanvragen onderscheiden zich vooral in cultureel artistieke vernieuwing en aanpak. Door deze aanvragen toe te kennen krijgt het culturele leven in Gouda die vernieuwende impuls die de inzet was van de nieuwe subsidieregeling.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de pagina Subsidie innovatie en ontwikkeling in kunst en cultuur. De volgende aanvraagdeadline is begin 2024.

Overzicht van de geselecteerde projecten

Aanvrager Project
Stichting Openbare Bibliotheek Gouda / Marien Brand World Press Photo: expositie en randprogramma
Museum Gouda Bnadem+ programma
Stichting PopMonument PopMonument Gouda
Elsbeth Fraanje #GoedLeven: film en theater impactvertoningen op locatie (startsubsidie)
Mariëtte Lock Fotografie tentoonstelling ‘De Herenstraat’: buitenlocatie en live studio ‘Work in progress’
Stichting Culturele Verrassingen Goudse Popweek 2024
Nicolas Manenti en Astera Mortezai Kunstproject Kapr
Stadsbibliotheek & VRSPACE Speltalent: een interactieve game voor laaggeletterdheid
Johanna Weggelaar Artistiek onderzoek ‘de Voedseltros’ (startsubsidie)
Stichting GOUDasfalt Fotografie expositie en programma ‘In Twee Werelden’
Stichting gro-up Buurtwerk Project 0182: cultureel programma voor jongeren in Gouda Oost (startsubsidie)
Stichting Firma van Drie Exposities Festival Licht Kunst Gouda 2023
Stichting JdH Theaterproducties Jongeren poëzieproject Tjalas
Stichting Filmhuis Gouda Filmreeks en randprogramma Herdenkingsjaar Slavernijverleden
Het Toverlint Workshops jongeren Gouds Film Festival 2024
Theatersterren Theatervoorstelling in samenwerking met de Klup (startsubsidie)
OFF Events Evenement The New Wave Era
Tackenvogel Producties Generatieverhalen: 3 vrouwen in woord en beeld
Marrianne Kunstidee Materiaal onderzoek Le Soleil
Bijbelshop Samma Verhalenvertellers tijdens Paasontbijt 2024
Stichting Stadspoëzie Gouds Stadsdichtersgala

Foto: Oscar van der Wijk