Terug naar het overzicht

Vanavond heeft de gemeenteraad van Gouda een primeur

Woensdagavond 27 januari wordt de raadsvergadering geheel digitaal gehouden. De gemeenteraad komt dus niet fysiek bijeen in de raadzaal maar zal vanaf vanuit huis de vergadering bijwonen en digitaal stemmen.  Alleen de voorzitter en de griffier zullen aanwezig zijn. 

Als gevolg van de coronacrisis zijn er wettelijke uitzonderingen gemaakt om toch bijeen te kunnen komen. Deze uitzondering geldt ook voor gemeenteraden.  

Deze uitzondering geldt voor beraadslaging in de commissies of voor het nemen van raadsbesluiten in de raadsvergadering.

De afgelopen maanden is de gemeenteraad alleen voltallig en fysiek bijeen geweest als er raadsbesluiten moesten worden genomen. De commissievergaderingen hebben veelal digitaal en anders met minimale bezetting plaatsgevonden. Ook publiek, ambtenaren en pers konden helaas niet worden toegelaten. 

Vanavond is met het oog op de avondklok en de verzwaarde lockdown door de gemeenteraad echter besloten om voor het eerst gebruik te maken van de ‘tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’. De gemeenteraad maakt voorlopig dus geen gebruik meer van de hiervoor genoemde uitzondering. 

Deze tijdelijke wet maakt het mogelijk om, hoewel de vergadering geheel digitaal plaatsvindt, toch rechtsgeldige raadsbesluiten te nemen.

De raadsvergadering is vanaf 20.00 uur zoals gewoonlijk in verband met de vereiste openbaarheid en verslaglegging via de webcast te volgen

Mocht u vanavond kijken dan zult u in uitzondering op bovenstaande toch 2 mensen fysiek in de vergadering zien verschijnen. Dit zijn 2 burgerraadsleden die de raad vanavond hoopt te installeren. Om geïnstalleerd te kunnen worden tot burgerraadslid is het afleggen van de eed of de belofte vereist en dat doe je ten overstaan van de raadsvoorzitter. Dit kan alleen door fysiek aanwezig te zijn.