Terug naar het overzicht

Vacature: nieuwe leden voor de Goudse Cliëntenraad

twee handen houden zwarte puzzelstukjes vast die in elkaar passen.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om cliënten die een beroep doen op de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Participatiewet te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. De gemeente Gouda heeft daartoe de GCR ingesteld. De GCR geeft het college advies vanuit het gezichtspunt van de Goudse gebruikers die te maken krijgen met de uitvoering van de drie genoemde wetten. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de Goudse Cliëntenraad.

Kandidaten voldoen aan de volgende profielschets:

  • De kandidaat is een gebruiker (cliënt), een belangenbehartiger of een vertegenwoordiger van gebruikers van de hierboven genoemde wetten.
  • De kandidaat is bereid stukken te bestuderen voor de (maandelijkse) vergadering van de GCR
  • De kandidaat is niet werkzaam bij de gemeente, bekleedt geen functie in een politieke partij of bij een organisatie die direct belang heeft bij de dienstverlening aan cliënten binnen het sociaal domein.

Daarnaast zien we graag de volgende competenties:

  • Goed kunnen samenwerken in teamverband
  • Goed in netwerken
  • Communicatief
  • Resultaatgericht

Meer over de GCR?

De GCR vergadert één keer per maand. De leden benoemen voor een periode van vier jaar en ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun deelname. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Goudse Cliëntenraad.

Interesse?

Bent u enthousiast en wilt u reageren op deze vacature? U kunt uw motivatiebrief richten aan Dhr. T. de Korte, voorzitter van de GCR: info@goudseclientenraad.nl. U kunt reageren tot 7 december 2022.

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 12 en 15 december 2022. Een tweede ronde op 19 en 20 december.