Terug naar het overzicht

Vacature nieuwe leden voor de Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Dit is een oud nieuwsbericht.
twee handen houden zwarte puzzelstukjes vast die in elkaar passen.

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) is een onafhankelijke adviesraad. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Goudse college van burgemeester en wethouders over het beleid binnen het sociaal domein. De GASD is op zoek naar nieuwe raadsleden met kennis van of affiniteit met de Wmo, Participatiewet en/of de Jeugdwet.

4 jaar lid

De GASD stelt zijn adviezen op met inbreng van relevante maatschappelijke organisaties in de stad en van de Goudse Cliëntenraad (GCR). De GASD bestaat uit 6 leden en een voorzitter. De leden van de GASD worden door het college benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen eenmaal voor een periode van 4 jaar worden herbenoemd.

Algemeen profiel

 • Kennis van en affiniteit met het sociaal domein (Wmo, Participatiewet en/of Jeugdwet)
 • Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Ervaring met of ideeën over burger-/cliëntenparticipatie
 • Aantoonbare vaardigheden om in een adviesraad te kunnen functioneren
 • Inwoner van Gouda
 • Niet werkzaam bij de gemeente Gouda of bij een organisatie die diensten aanbiedt binnen het sociaal domein in Gouda.
 • Niet herkenbaar politiek actief binnen de gemeente Gouda

U bent goed in

 • Contacten leggen met en horen van inwoners en organisaties
 • Openstaan voor uiteenlopende meningen vanuit de Goudse samenleving
 • Vaardig in netwerken
 • Binnen de GASD: goed samenwerken en open discussie
 • Meewerken aan het bereiken van (maatschappelijk) draagvlak voor het uit te brengen advies
 • Kunnen omgaan met tegengestelde belangen en uiteenlopende meningen
 • Het kunnen bijdragen aan visie-ontwikkeling over het sociaal domein

De GASD vergadert 1 keer per maand.  De werkzaamheden nemen ongeveer 6 uur per week in beslag. Voor de leden van de Raad geldt een vacatiegeldenregeling.

Sollicitatieprocedure

In de selectieprocedure zal rekening worden gehouden met de gewenste diverse samenstelling van de GASD.

Meer informatie over deze functie is te vinden op de website van de GASD. Ook kunt u voor informatie contact opnemen met de voorzitter van de GASD, Dhr. Ton de Korte, telefoonnummer 06 55 36 47 77 of per email via voorzitter@gasd.nl. Uw sollicitatiebrief met kort CV kunt u voor 16 juni 2023 sturen naar secretaris@gasd.nl.  

Sollicitatiegesprekken worden gehouden op maandag 26 en vrijdag 30 juni.