Terug naar het overzicht

Uitnodiging bijeenkomst wijkmobiliteitsplan binnenstad

Foto van de Markt van Gouda tijdens de kaasmarkt

Voor de binnenstad maken we een wijkmobiliteitsplan. Dit wijkmobiliteitsplan gaat over het verkeer en vervoer van, naar en in de binnenstad van Gouda.  Met dit plan zorgen we samen met u voor een betere verkeers- en parkeersituatie in de stad.

Van mei tot september van dit jaar hebben we bewoners en belanghebbenden gevraagd om wensen, knelpunten en goede ontwikkelingen in de wijk aan te geven. Dit heeft geleid tot een pakket maatregelen die zijn verwerkt in het wijkmobiliteitsplan. Dit plan presenteren wij samen met de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) en het Bewonersplatform Binnenstad graag aan u op dinsdagavond 11 oktober in het Huis van de Stad.

Programma

Ondernemers Gouda:

  • 17.45 uur: Inloop
  • 18.00 uur: Opening Theo Krins (voorzitter SBG) en presentatie wijkmobiliteitsplan binnenstad
  • 19.30 uur: Sluiting

Inwoners Gouda:

  • 19.45 uur: Inloop
  • 20.00 uur: Opening Marie-Louise Pierson (voorzitter Bewonersplatform) en presentatie wijkmobiliteitsplan binnenstad
  • 21.30 uur: Sluiting

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1. Na de bijeenkomst vindt u het concept-rapport op de pagina Wijkmobiliteitsplan Binnenstad.

Webinar

Uw vragen beantwoorden wij graag tijdens het webinar op maandag 17 oktober van 18.00 tot 20.00 uur. U kunt uw vragen stellen via de chat. De antwoorden op vragen die we niet direct kunnen beantwoorden, vindt u na het webinar bij de meest gestelde vragen op de webpagina’s van de wijkmobiliteitsplannen. De link naar het webinar vindt u 17 oktober op de pagina Wijkmobiliteitsplan Binnenstad.

Wat is de planning?

Na de bijeenkomst en het webinar passen we het wijkmobiliteitsplan zo nodig aan. Daarna gaat het wijkmobiliteitsplan naar het college. Vervolgens leggen we het plan ter inzage en kunt u het plan bekijken. We verwachten dat dit eind van dit jaar is. Als u wilt, kunt u hier dan uw mening over geven. Dat heet een zienswijze. Daarna beslist de gemeenteraad over het wijkmobiliteitsplan. Naar verwachting vindt de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2023 plaats. Daarna kunnen we de maatregelen uitvoeren.