Terug naar het overzicht

Uitkomsten geluidsmetingen reclamezuilen

Winkelstraat in de binnenstad van Gouda.

De omgevingsdienst Midden Holland heeft geluidsmetingen gedaan bij de reclamezuilen in de binnenstad. De zuilen in de binnenstad maken vooral bij hogere temperaturen veel geluid die geluidshinder kunnen veroorzaken. Zeker wanneer deze geluidsniveaus lange tijd aanhouden. De gemeente heeft dit aan de eigenaar van de reclamezuilen laten weten en gevraagd om passende oplossingen. De eigenaar (ClearChannel) zet de zuilen tussen 23.00 en 7.00 uur uit. Intussen gaat ClearChannel op zoek naar een oplossing om het geluid te verminderen.

Bekijk meer informatie over de geluidmetingen.

Foto: Astrid den Haan