Terug naar het overzicht

Uitkomsten Boomveiligheidscontrole 2022

Bloeirijke foto van bomen en planten in het zonnige park.

In Gouda beoordelen we alle bomen 1 keer in de 3 jaar met de speciale BoomVeiligheidscontrole (afgekort BVC). Dat doen we als gemeente, omdat een boom niet gevaarlijk mag zijn voor de omgeving.

Uit deze controle van 2022 blijkt dat het nodig is om ruim 400 bomen in Gouda te kappen om inwoners tegen de bomen te beschermen. Wij hebben als gemeente voor alle wijken een volledige veiligheidscontrole gedaan na de februari storm en bijhorende meldingen van afgelopen jaar. Normaal wordt er maar 1/3e van alle bomen gecontroleerd per jaar. Dit verklaart ook de grotere hoeveelheid dit jaar. Tussen december 2022 en maart 2023 gaan wij 564 nieuwe bomen planten.

Wethouder Duurzaamheid Michel Klijmij-van der Laan: “In Gouda mogen de bomen oud worden. Het kappen van bomen gebeurt dus niet zomaar. Alleen dode bomen of bomen met een zwakke conditie worden gekapt. Wij vinden het ook vervelend dat er zoveel bomen gekapt moeten worden. Daarom gaan wij ruim 564 nieuwe bomen planten.”

Nieuwe bomen planten

Wij gaan van december 2022 tot en met maart 2023 ruim 564 nieuwe bomen planten, het zogenoemde herplanten.

In het bosplantsoen zijn momenteel geen nieuwe bomen nodig, maar ook daar staan wij niet stil. Hier worden nieuwe boomvormers geplaatst. Dat zijn spontaan gegroeide jonge bomen die uit kunnen groeien tot een volwassen boom.

Waarom gekapt?

Bij de meeste bomen gaat het om een wettelijke verplichting om te kappen. Dat betekent dat de bomen worden gekapt om te zorgen voor een veilige directe omgeving, omdat zij dood zijn of ziek zijn.

Speciale QR bordjes

De gemeente plaatst de komende tijd speciale QR bordjes aan de bomen die aangeven welke bomen worden gekapt. Een Quick Response code (QR) is een soort streepjescode die u met uw mobiel kunt scannen. Dan geeft het bordje aan waarom de boom wordt gekapt.  

Naast deze bordjes op de bomen zelf, kunt u op de kaart van kapvergunningen vinden om welke bomen het in uw buurt gaat.

Uitleg over boomcontroles

Heeft u vragen over onze boomcontroles? Informatie over onze boomcontroles kunt u terugvinden op de pagina Boomcontroles.

Foto: Astrid den Haan