Terug naar het overzicht

Uitkomst 2e enquête RES Midden-Holland bekend

Alle inwoners en bedrijven van de regio Midden-Holland konden meedoen aan de 2e enquête over de Regionale Energie Strategie (RES). Deze enquête ging dieper in op hoe we in de toekomst in de regio op een duurzame manier energie op kunnen wekken met zonne- en windenergie op land. Bewoners waren het meest enthousiast over de ‘energieke bedrijventerreinen’ en ‘energiewegen’.

4 testbeelden

Deelnemers gaven hun mening over 4 mogelijke scenario’s, de ‘testbeelden. Deze zijn opgesteld met de uitkomsten van de 1e enquête en de bijeenkomsten:

  • energieke bedrijventerreinen: zonne- en windenergie opwekken op bedrijventerreinen;
  • energiewegen: zonne- en windenergie opwekken langs op- en afritten van wegen, langs wegen en op geluidsschermen;
  • energieke boeren en burgers: kleine windmolens op boerenerven en op particuliere en bedrijfsgebouwen zonnepanelen;
  • energieparken: zonneweides met zonnepanelen eventueel gecombineerd met kleine windmolens.

De enquête is door 1.463 mensen ingevuld. Zij waren het meest positief over zonne-energie op bedrijventerreinen en langs wegen. 

Energieke bedrijventerreinen

De meerderheid van de deelnemers was positief over zonnepanelen op waterbassins (84%) en op bedrijfsdaken (97%). 51% van de deelnemers was positief over windmolens bij bedrijventerreinen. Veel deelnemers vonden de windmolens van 110 meter te hoog. 

Energiewegen

Een ruime meerderheid van de deelnemers vindt het een goed idee om zonnepanelen langs de A12, A20 en N11 en geluidsschermen te plaatsen. Ongeveer 53% was het eens met windmolens langs wegen bij bedrijventerreinen. Deelnemers wilden liever geen zonnepanelen langs andere wegen, en 34% wilde liever helemaal geen windmolens.

Energieke boeren en burgers

De meningen waren hierover erg verdeeld. 40% van de deelnemers was het eens met zonnepanelen en windmolens op boerenterreinen en langs de stads- en dorpsrand, 40% was er tegen. Mensen gaven aan dat ze de stadsranden liever voor woningen willen gebruiken. Ook waren ze bang dat het er rommelig uit zou zien.

Energieparken

De deelnemers aan de enquête vonden deze mogelijkheid om duurzaam energie op te wekken geen goed idee. Veel mensen waren het niet eens met zonnepanelen in combinatie met landbouw, natuur en recreatie.

Kijk voor meer informatie op de website van de RES Midden-Holland.