Terug naar het overzicht

Uitdrukplaten voor peuken op prullenbakken mede dankzij idee van inwoners

Op de foto ziet u initiatiefneemsters Annet Cools (links) en Yvonne Burger (rechts).

De komende weken gaat Cyclus namens de gemeente 30 afvalbakken in de binnenstad van een uitdrukplaat voor peuken voorzien. Doel is om het aantal peuken op straat in het centrum te verminderen. Het initiatief hiervoor kwam van 2 inwoners die vorig jaar een opruimactie voor peuken hebben georganiseerd. Het idee kon mooi gecombineerd worden met het bestaande plan van de gemeente om de prullenbakken in de binnenstad op te knappen.

Yvonne Burger, een van de initiatiefneemsters: “Vorig jaar hebben wij de actie ‘Gouda Peukenvrij’ georganiseerd. We hebben toen 48.372 peuken opgeruimd in de binnenstad. De reactie van het publiek was toen dat er onvoldoende asbakken op straat te vinden waren. Wij hebben daarom een aantal ideeën hiervoor met de gemeente besproken en in overleg is voor deze uitdrukplaten gekozen. De samenwerking ging heel fijn.”

Bestaande bakken opknappen

De plaatjes komen op bestaande prullenbakken, er komen dus geen nieuwe bakken. Vanuit het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Binnenstad worden de prullenbakken opgeknapt, krijgen ze een nieuwe kleur en dus ook een uitdrukplaat. De eerste afvalbakken zijn op 27 mei gewisseld voor tijdelijke bakken. Zodra de bakken opgeknapt zijn, plaatst de gemeente die weer terug. Omdat er met bestaande bakken wordt gewerkt en de binnenstad niet zonder afvalbakken kan, duurt het enkele weken voordat alle prullenbakken opgeknapt zijn.

Giftig en moeilijk afbreekbaar

Weggegooide peuken rollen tussen de straatstenen of komen in riolen of grachten terecht. Dit is schadelijk voor het milieu en voor dieren. Peuken bevatten namelijk moeilijk afbreekbaar plastic. De giftige stoffen in peuken komen in de bodem en het water terecht en kunnen dieren vergiftigen. Daarnaast vervuilen peuken de straten en is het opruimen ervan erg kostbaar. Met de nieuwe uitdrukplaten wordt het voor rokers mogelijk om hun peuk netjes uit te drukken en weg te gooien.


Op de foto ziet u initiatiefneemsters Annet Cools (links) en Yvonne Burger (rechts).

Fotograaf: Pim Mul