Terug naar het overzicht

Uitbreiding Gouds geboortebos

Een kindje staat bij een bordje met de namen erop van de kinderen waarvoor een geboorteboom is geplaatst.

Het Gouds Geboortebos is weer 9 bomen rijker! Woensdag 13 maart zijn er voor 9 pasgeboren kinderen bomen geplant in de Oostpolder. Ouders, grootouders, broertjes en zusjes werden feestelijk onthaald door Michel Klijmij-van der Laan, wethouder Klimaat en Duurzaamheid. Daarna onthulden ze samen het unieke geboortebord met de namen van de (klein-)kinderen.

Een geboorteboom drukt symbolisch uit dat elk kind in een gezonde groene wereld moet kunnen opgroeien. Daarom is in Gouda een gebied aangewezen waar komende jaren een Gouds Geboortebos zal groeien. Het Gouds Geboortebos is vrij te bezoeken.

Geboorteboom aanvragen?

Voor ieder in Gouda geboren kindje kan een geboorteboom worden aangevraagd. Ook grootouders kunnen een verzoek indienen. Dat kan tussen 1 september en 31 augustus. Jaarlijks worden er 9 bomen geplant; zijn er meer inschrijvingen, dan wordt er geloot. De bomen worden, afhankelijk van de (weers-)omstandigheden, in november of maart geplant tijdens een feestelijke bijeenkomst. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de pagina ‘geboorteboom‘.

Foto: Astrid den Haan