Terug naar het overzicht

Transformatie Goudse Poort-gebouw stap dichterbij

Op de foto zien we wethouder Jan Kees Oppelaar (midden) en de directeuren van Breevast Robert Alberts (links) en Henk Brouwer (rechts) die hun handtekening zetten onder de intentieovereenkomst over de transformatie van het Goudse Poort-gebouw waar ze voor staan.

De transformatie van het Goudse Poort-gebouw naar een gebouw met woningen en (sociaal) economische functies is een stap dichterbij gekomen. Wethouder Jan Kees Oppelaar en de directeuren van projectontwikkelaar Breevast Henk Brouwer en Robert Alberts hebben vandaag hun handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst. Daarin spreken ze af om de haalbaarheid en de mogelijkheden te onderzoeken van de nieuwe invulling van het al jarenlang leegstaande kantoorgebouw aan de Doesburgweg.

In de overeenkomt hebben gemeente en Breevast het vervolgtraject vastgelegd richting de transformatie van het Goudse Poort-gebouw, dat zal bestaan uit een reeks milieutechnische, planologische en financiële onderzoeken. Met de handtekening spreken beide partijen tegelijk ook de wens uit om tot een toekomstige invulling met gecombineerde functies te komen. “Als we hier wonen en werken kunnen combineren, kunnen we meer mensen in Gouda een betaalbaar dak boven het hoofd bieden. En tegelijk krijgt het gebouw en de omgeving een betere uitstraling. Vandaag leggen we de afspraken vast over de onderzoeken die moeten uitwijzen of en hoe we dit mogelijk kunnen maken. Een belangrijke 1e stap”, zegt wethouder Wonen Jan Kees Oppelaar.

‘Unieke situatie’

Het Goudse Poort-gebouw staat al meer dan 10 jaar leeg en dat heeft zijn weerslag op het pand en de omgeving. Ook eigenaar Breevast ziet daarom uit naar een nieuwe invulling van het pand. Directeur Robert Alberts: “Wij gaan met deze intentieovereenkomst heel graag de uitdaging aan om te onderzoeken of en hoe we wonen op deze locatie gaan realiseren. We hebben het hier over een unieke situatie, die vraagt om een investering in de woon- en leefkwaliteit. Wij zien daarvoor zeker mogelijkheden, waarvoor we nu de benodigde onderzoeken kunnen gaan starten.”

Het conceptplan dat nu onderzocht wordt, gaat uit van commerciële functies, sociaal ondernemerschap en mogelijk maatschappelijke functies op de onderste verdiepingen. De verdiepingen daarboven (3e t/m 6e) zouden voor (flex)wonen kunnen zijn. Een hotelfunctie vanaf de 7e verdieping behoort eventueel tot de mogelijkheden en is onderdeel van het onderzoek.

‘Lang gekoesterde wens’

“Het is een langgekoesterde wens om dit gebouw weer een nieuw leven te geven”, zegt wethouder Economie Michiel Bunnik. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat er op de locatie ook voldoende ruimte blijft voor bedrijvigheid. “Naast een tekort aan woningen kent Gouda ook een tekort aan bedrijfsruimtes. Om aan die vraag te kunnen voldoen is het goed hier in te zetten op een combinatie van werken en wonen. Ik zie mooie kansen dat deze functies elkaar kunnen versterken in het toekomstige vernieuwde gebouw.”

Foto: Astrid den Haan. Wethouder Jan Kees Oppelaar (midden) en de directeuren van Breevast Robert Alberts (links) en Henk Brouwer (rechts) zetten hun handtekening onder de intentieovereenkomst over de transformatie van het Goudse Poort-gebouw.