Terug naar het overzicht

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Omdat in de inzet op het coronavirus de noodverordeningen als onvoldoende democratisch gelegitimeerd worden geacht, is er de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Deze wet is goedgekeurd door de Tweede Kamer. De noodverordeningen worden vervangen door ministeriele regelingen.

De regionale uitwerking van de nieuwe wet staat in het regionaal toepassingskader. Hierin komen de rol van de veiligheidsregio, de lokale democratische controle en de bevoegdheden van de burgemeester aan de orde aangezien lokale en regionale afstemming  noodzakelijk blijft omdat Covid-19 niet zich niets aantrekt van de gemeentegrens. De gemeenteraad wordt gevraagd hier wensen en bedenkingen op in te brengen tijdens de raadsvergadering van 9 december.

Foto: Astrid den Haan