Terug naar het overzicht

Tijdelijke verordening carbidschieten

Als gevolg van het landelijke vuurwerkverbod kan het carbidschieten worden gezien als alternatief voor het afsteken van vuurwerk. Aangezien carbidschieten niet valt onder het vuurwerkverbod moeten voor een verbod op carbidschieten tijdens de komende jaarwisseling hiervoor aanvullende regels worden opgesteld.

Het college stelt de raad dan ook voor om een tijdelijke verordening hiervoor vast te stellen.