Terug naar het overzicht

Tijdelijke steun voor 18 culturele instellingen

De cultuursector is hard geraakt door de coronacrisis. Met een tijdelijke subsidieregeling ondersteunt gemeente Gouda de culturele sector. Organisaties en verenigingen konden vanaf 14 december tot en met 7 januari een aanvraag voor deelname aan de regeling indienen. In totaal hebben 19 organisaties en verenigingen hier gebruik van gemaakt. Na beoordeling van de aanvragen is er in totaal voor € 533.218,99 aan 18 organisaties en verenigingen toegekend.

Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur): “Ik ben blij dat we in Gouda een divers pallet aan culturele organisaties, groot en klein, kunnen ondersteunen in deze lastige tijd. De sector heeft met stevige inperkende maatregelen te maken vanwege corona. Met de steunregeling willen we het culturele vermogen van Gouda zoveel als mogelijk behouden voor de stad. De aanvragers zijn afgelopen week geïnformeerd en we hebben daarop veel mooie reacties ontvangen. Het biedt de cultuurorganisaties, die belangrijk zijn voor onze stad en inwoners, de hoognodige lucht in deze lastige tijden.”

Het Rijk heeft voor 2021 een nieuw pakket aan cultuurmiddelen aan Gouda beschikbaar gesteld ter hoogte van € 623.107,-. Komende tijd zal het college in overleg met de raad bezien hoe deze middelen kunnen worden ingezet.

Foto: Astrid den Haan