Terug naar het overzicht

Terugblik en vooruitblik juni 2024

De raadzaal van de gemeenteraad van Gouda op de 2e verdieping van het Huis van de Stad.

Ongeveer eens per maand vergadert de gemeenteraad. Deze vergaderingen worden voorbereid in commissies op het gebied van Bestuur, Samenleving en Fysieke leefomgeving.

Op 12 juni was er een raadsvergadering waarin onder andere de bestemmingsplannen voor de PWA-kazerne en voor GOUDasfalt werden aangenomen. Op 1 en 3 juli vergadert de raad over de kadernota en de jaarstukken over 2023. De beeldvorming over deze onderwerpen vindt plaats in de vergadering van de Commissie Bestuur op donderdag 27 juni 2024. Alle vergaderingen zijn te volgen vanaf de publieke tribune en via de livestream op de pagina Gemeenteraad.

In de commissie Fysieke leefomgeving gaat het regelmatig over de Omgevingswet. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2024 en betreft de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. Inwoners, bedrijven en overheden kunnen toestemming vragen om activiteiten in de fysieke leefomgeving uit te voeren door een omgevingsvergunning aan te vragen. De implementatie van de Omgevingswet is niet in één keer gebeurd. Alle wetgeving moet worden omgezet naar de nieuwe wetgeving en het oude bestemmingsplan voor Gouda moet worden omgezet in een Omgevingsplan. De raad wordt in deze processen betrokken tijdens kennis- en werkbijeenkomsten.