Terug naar het overzicht

Subsidie voor vrijwillige welzijnsorganisaties en buurthuizen

Vorig jaar is vanuit het Rijk 110.000 euro beschikbaar gesteld voor vrijwilligersorganisaties en buurthuizen in Gouda. Dit geld is bedoeld om tekorten die zijn ontstaan door de coronacrisis aan te vullen. Via een tijdelijke subsidieregeling kunnen vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn maximaal 3.000 euro aanvragen bij de gemeente Gouda. Buurthuizen krijgen subsidie op basis van hun gederfde inkomsten in hun jaarcijfers 2020.

Vrijwilligersorganisaties worden benaderd om de subsidie aan te vragen

De vrijwilligersorganisaties die in aanmerking komen voor de subsidie krijgen begin juni een bericht van het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP). Het gedeelte van de totale subsidie dat voor vrijwilligersorganisaties is bedoeld, is niet hoog. Daarom kunnen organisaties maximaal 3.000 euro aanvragen. De subsidie is bedoeld voor het tekort dat in 2020 is opgelopen door de coronamaatregelen. Als er meer aanvragen komen dan er geld beschikbaar is, dan geldt de volgorde van binnenkomst van de complete aanvraag.

Buurthuizen krijgen een eenmalige extra subsidie

Buurthuizen, inloopcentra of huiskamers krijgen subsidie toegekend op basis van hun gederfde inkomsten die zijn ontstaan door de coronacrisis. Er wordt gekeken naar de jaarcijfers over 2020. Over dit aangetoonde tekort wordt een eenmalige subsidie verstrekt bij de vaststelling van de subsidie over 2020.

Foto: Astrid den Haan