Terug naar het overzicht

Subsidie verkeersveiligheid toegekend aan Gouda

Gouda heeft met succes een beroep gedaan op middelen vanuit de investeringsimpuls verkeersveiligheid. Voor het jaar 2021 stelt het Rijk € 0,6 miljoen aan de gemeente beschikbaar voor de realisatie van schoolzones (onder andere Plaswijckweg / Ridder van Catsweg) en de herinrichting Wilhelmina van Pruisenlaan/Binnenpolderweg.

Van 1 juli tot en met 1 september konden gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen een aanvraag indienen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld het aanleggen of veilig inrichten van een voetgangersoversteekplaats, het aanleggen van een vrijliggend fietspad of een rotonde.

De regeling is zeer succesvol. Er zijn aanzienlijk meer plannen ingediend dan verwacht. Alleen uitgewerkte plannen kwamen voor subsidie in aanmerking. Het kabinet heeft voor de komende 10 jaar een half miljard euro beschikbaar gesteld aan medeoverheden voor het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties.

Hilde Niezen, wethouder Mobiliteit: “Ik ben blij dat onze aanvraag is goedgekeurd, ondanks de concurrentie van andere wegbeheerders. Hiermee kunnen we de verkeersveiligheid in onze gemeente – een belangrijk speerpunt van ons college en de gemeenteraad – verder verbeteren.”

Komend jaar zal de gemeente de basisscholen benaderen en starten met de uitvoering van de verschillende schoolzones. De werkzaamheden aan de Wilhelmina van Pruisenlaan/Binnenpolderweg zijn gepland in het 3e kwartaal van 2021.