Terug naar het overzicht

Subsidie samen naar duurzame warmte

Gasfornuis

De gemeente Gouda heeft in 2021 de Transitievisie warmte vastgesteld. Dat is een plan waarin staat in welke volgorde de wijken in de stad van het aardgas af gaan en CO2-neutraal worden. Door de hele stad zijn er al inwoners die stappen hebben gezet om hun huizen te verduurzamen en daarmee energie te besparen. Dit is beter voor uw eigen portemonnee en voor het klimaat. Om dit soort plannen te ondersteunen, stelt de gemeente een subsidie beschikbaar van maximaal €20.000,- per project.

De subsidie is voor het bedenken van ideeën vanuit buurten en wijken. Zo kunnen bewoners met elkaar energie besparen door bijvoorbeeld samen te isoleren of onderzoek te doen naar alternatieve warmte-oplossingen. Denk hierbij aan de opslag van energie van zonnepanelen, zoals een buurtaccu, of aan aquathermie. Hierbij wordt er warmte uit water gehaald.

Onderzoekskosten

De subsidie is bedoeld voor 2 typen kosten. De 1e is onderzoekskosten. Hieronder vallen de kosten om uit te zoeken hoe er het beste verduurzaamd kan worden in de buurt waar het project speelt. Welke mogelijkheden zijn er om van het gas af te gaan? Welke aanpassingen zijn er dan nodig in de wijk? Hoeveel kost dat? U kunt bijvoorbeeld een professioneel bedrijf inhuren die dit onderzoek uitvoert.

Proceskosten

Het 2e type kosten waar de subsidie voor is, zijn de proceskosten. Dit zijn de kosten van het samenwerken van de buurtbewoners bij een project. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten om een zaaltje te huren, flyers te drukken of juridisch of bouwkundig advies in te huren. Ook vallen inschrijvingskosten om een stichting of vereniging te starten hieronder.

De kosten om de oplossingen (bijvoorbeeld het plaatsen van een warmtepomp) uit te voeren, vallen niet onder deze regeling en worden niet vergoed. Kijk voor meer informatie en om de subsidie aan te vragen op de pagina Subsidie samen naar duurzame warmte.