Terug naar het overzicht

Starterslening ook voor nieuwbouwwoningen

De foto laat 2 blokken met nieuwbouwwoningen in Gouda zien. Daarnaast wordt aan een nieuw blok van nieuwbouwwoningen gewerkt.

Om nog meer starters te helpen hun 1e huis te kopen wil de gemeente Gouda de voorwaarden voor het verstrekken van startersleningen verruimen. Zo moet de regeling ook beschikbaar worden voor de koop van nieuwbouwwoningen. Daarnaast verhoogt de gemeente de maximale koopprijs.

De starterslening is een regeling waarmee Gouwenaren die minimaal 18 en maximaal 34 jaar zijn extra geld kunnen lenen, bovenop de hypotheek van de bank, om de koop van een 1e woning haalbaar te maken. Op dit moment is in Gouda de starterslening alleen te gebruiken voor de aanschaf van een bestaande woning. “Door de regeling ook beschikbaar te stellen voor nieuwbouwwoningen vergroten we de kansen voor starters om een huis te kunnen kopen. Starters komen er in de huidige woningmarkt heel moeilijk tussen, dus dit extra steuntje in de rug kunnen ze goed gebruiken”, licht wethouder Wonen Jan Kees Oppelaar toe.

Omdat op de woningmarkt de prijzen blijven stijgen, stelt het college van B&W daarnaast voor de maximale koopprijs te verhogen naar de landelijke grens voor betaalbare koopwoningen. Die is voor het jaar 2024 vastgesteld op € 390.000. Op dit moment ligt de maximumprijs voor startersleningen nog op € 369.750,-.

‘Behoefte is groot’

Voor de financiële dekking van de verruimingen van de startersleningen stelt het college €475.500,- beschikbaar. Hierdoor kunnen zo’n 19 extra startersleningen verstrekt worden. Sinds de invoering van startersleningen (in 2013) zijn in totaal 131 leningen verstrekt. Inmiddels zijn daarvan 53 leningen al weer afgelost. Afgeloste startersleningen vloeien terug in het fonds en kunnen ingezet worden voor nieuwe aanvragen van starters. “De laatste jaren zien we een stijging van het aantal aanvragen. De behoefte aan startersleningen is dus groot. Ze kunnen voor Gouwenaars die eindelijk hun 1e huis willen kopen net het verschil maken. Met deze verruimingen bieden we hen meer mogelijkheden op de krappe woningmarkt”, aldus wethouder Oppelaar.

De gemeenteraad buigt zich voor de zomer over het voorstel. Als de raad akkoord is, zullen de nieuwe voorwaarden per direct van kracht zijn.