Terug naar het overzicht

Start Centraal meldpunt dak- en thuislozen

Op 4 januari 2021 is het Centraal meldpunt dak- en thuislozen geopend voor de regio Midden-Holland aan de Boelekade 1-3 in Gouda. Met dit meldpunt wil de gemeente voor de regio 1 plek bieden waar dak- en thuisloze mensen terechtkunnen. Het doel is om sneller en beter hulp te bieden.

“Tot nu toe was de hulp aan dak- en thuisloze mensen erg versnipperd. Mensen moesten zich op meerdere plekken melden, processen waren niet handig en de benadering van de mensen moest toeschietelijker. Daarom hebben we nu 1 herkenbare en centrale ingang”, vertelt Corine Dijkstra, wethouder bij de gemeente Gouda. Dak- en thuislozen die zich melden bij het meldpunt krijgen een vast contactpersoon. Die persoon kijkt nu samen met de cliënt welke hulp en voorzieningen nodig zijn. Bijvoorbeeld toegang tot de opvang van het Leger des Heils of het aanvragen van een briefadres of uitkering. En als het nodig is, biedt het meldpunt ook hulp bij het aanvragen hiervan. “Op deze manier willen we een merkbare vooruitgang boeken als het gaat om de ondersteuning van de dak- en thuisloze mensen in de regio”, aldus Corine Dijkstra. 

Samenwerken

Bij het nieuwe meldpunt werken medewerkers van de gemeente Gouda en van het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD. Daarnaast werkt het meldpunt nauw samen met het Leger des Heils en de hulpverlening van bijvoorbeeld het Sociaal Team. Als iemand dak- of thuisloos is, is er vaak op meerdere gebieden ondersteuning nodig. Door de samenwerking tussen gemeente, GGD, Leger des Heils en hulpverlening kunnen dak- en thuisloze mensen beter worden geholpen.

Het Leger des Heils is blij met de komst van het meldpunt. Eva Jansen, teammanager van het Kompas: “Wij zijn blij met de goede samenwerking met de gemeente Gouda, waardoor de komst van het centraal meldpunt mogelijk is geworden. Met dit meldpunt worden de inhoudelijke processen en taakverdeling voor briefadressen en maatschappelijk opvang verbeterd en de werkwijze efficiënter, wat uiteindelijk ten goede komt aan onze cliënten.” 

Het Centraal meldpunt dak- en thuislozen sluit aan bij de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’.

Bekijk Melding (bijna) dakloos.