Terug naar het overzicht

Samenscholingsverbod tegen overlast op terrein CVV De Jodan Boys

Vanaf vrijdag 23 april tot en met vrijdag 18 juni geldt er een samenscholingsverbod op het parkeerterrein van CVV De Jodan Boys. Burgemeester Verhoeve is overgegaan tot het instellen van dit verbod na maandenlange overlast door onder andere drugsgebruik, vervuiling, naroepen van de politie en het negeren van de coronamaatregelen. Naast het samenscholingsverbod wordt ook het cameratoezicht in de wijk verder uitgebreid.

Burgemeester Verhoeve: “Hoewel de parkeerplaats al het hele jaar als ontmoetingsplek wordt gebruikt, neemt de groep de laatste weken steeds meer in omvang toe en ervaren bewoners en voorbijgangers steeds ernstigere overlast in de middag en avond. Ook worden op deze locatie strafbare feiten gepleegd. De overlast bestaat uit het negeren van de ingestelde coronamaatregelen, vervuiling van het terrein door het achterlaten van veel afval, lachgasgebruik, luidruchtig gedrag, naroepen van de politie, bezit- en handel van harddrugs op de parkeerplaats, creëren van een grimmige/onveilige sfeer voor bezoekers van de voetbal. Deze overlast en dit gedrag moeten stoppen. Een samenscholingsverbod en verdere uitbreiding van cameratoezicht moeten daaraan bijdragen. Laat iedere plek in Gouda ook een veilige plek zijn.”

Samenscholingsverbod

Het samenscholingsverbod is ingesteld van vrijdag 23 april 2021 tot en met vrijdag 18 juni 2021. Dit verbod geldt voor de Sportlaan ter hoogte van het parkeerterrein van CVV De Jodan Boys tussen 16.00 uur en 5.30 uur. Concreet betekent het verbod dat het gedurende deze tijden verboden is om zich in  groepsverband of verzameling van 3 of meer personen zonder redelijk doel te bevinden in dit gebied.

Cameratoezicht

Om verplaatsing in de wijk van de groep tegen te gaan, vindt op dit moment voorbereiding plaats om de hele wijk tussen het Anne Frankplantsoen en de Marathonlaan aan te wijzen als cameragebied.

Foto: Sandra Zeilstra