Terug naar het overzicht

Samen voor een duurzame toekomst: Gouda wordt Global Goal Gemeente

Dit is een oud nieuwsbericht.
Wethouder Michiel Bunnik, wethouder Michel Klijmij-van der Laan en een aantal ambtenaren houden de Global Goals-vlag vast voor het Huis van de Stad. Op de vlag staan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen.

De gemeente Gouda zet verdere stappen richting een duurzamere en eerlijkere toekomst door deel te nemen aan de Gemeenten4GlobalGoals-campagne van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Wethouder Michiel Bunnik hees op 25 september de Global Goals vlag voor het Huis van de Stad.

Waarom deze stap?

De Gemeenten4GlobalGoals-campagne is een initiatief dat Nederlandse gemeenten aanmoedigt om actief bij te dragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Global Goals) van de Verenigde Naties. Deze doelen, variërend van het bestrijden van armoede tot het beschermen van het milieu, zijn universeel en gelden voor alle landen en gemeenschappen.

De aansluiting bij de Gemeenten4GlobalGoals-campagne is een logische stap om de ambities uit het bestuursakkoord ‘Geef Gouda Door’ te behalen. De Global Goals bieden een praktisch kader om deze ambities te meten en te bekijken vanuit een universele bril. Het inclusieve en duurzame karakter van het bestuursakkoord past goed bij de Global Goals.

Wat betekent dit voor Gouda?

Door deel te nemen aan deze campagne verplicht Gouda zich om stappen te zetten om deze wereldwijde doelen op lokaal niveau te bereiken. Dit kan variëren van initiatieven zoals het bevorderen van duurzame evenementen, het opzetten van een monitor voor Gouda tot duurzaam inkopen van diensten en producten.

Waarom zijn de Global Goals belangrijk voor gemeenten?

De Global Goals zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van nationale overheden of internationale organisaties. Juist op lokaal niveau kunnen veel van deze doelen worden bereikt. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het direct beïnvloeden van het leven van hun inwoners en hebben daarom een unieke kans om voor positieve verandering te zorgen.

Trots

Gouda is trots om deel uit te maken van deze nationale beweging en zal stap voor stap de Global Goals gebruiken om de doelen uit het bestuursakkoord ‘Geef Gouda Door’ te halen. Samen met partners en inwoners werkt de gemeente zo verder aan een duurzamere, eerlijkere en inclusievere gemeenschap. Wilt u meer weten over de Global Goals? Bezoek dan de website van SDG Nederland.

Foto: Astrid den Haan