Terug naar het overzicht

Ruimte voor sport in Gouda: een goede match!

Op deze foto ziet u een waterpolobal in een zwembad.

Meer ruimte voor nieuwe sporten in de stad, minder dertien-in-een-dozijn gymzalen. En de nieuwe wijk Westergouwe als hét voorbeeld van een wijk die is ingericht op dichtbij huis kunnen sporten en bewegen. Dat heeft de gemeente Gouda de komende jaren voor ogen als het gaat om plekken waar gesport kan worden. De ambities staan in de nota ‘Ruimte voor sport in Gouda: een goede match!’ die afgelopen week werd aangenomen door de gemeenteraad.

“We hebben in Gouda al een prachtig aanbod aan sportvoorzieningen”, zegt wethouder Sport Michiel Bunnik. “Dan heb ik het over sporthallen, sportparken, een zwembad, gymzalen die door de sportverenigingen en SPORT●GOUDA zo goed mogelijk onderhouden worden. Daarnaast is er ook veel commercieel aanbod. Ik ben trots op dat brede aanbod, want dat zorgt er voor dat veel Gouwenaars dicht bij huis kunnen sporten.”

Ontwikkelingen in de sport

Tegelijkertijd ziet de gemeente dat de sportwereld in ontwikkeling is en er steeds nieuwe sporten ontstaan. Wethouder Bunnik: “Het is belangrijk dat we blijven aansluiten bij ontwikkelingen en de wensen van onze inwoners. Dat betekent bijvoorbeeld dat nieuwe gymzalen niet meer automatisch op een traditionele manier ingericht worden en sportparken nog meer een ontmoetingsplek worden in de wijk.” De wethouder geeft ook aan dat er nagedacht wordt over ruimte voor nieuwe (urban) sporten, zoals skateboarden, freerunning en suppen. “Wat mij betreft doen we dat op creatieve manieren, samen met verenigingen en ondernemers. En met gebruik van gegevens en kennis uit de stad en het land.”

Meedoen, duurzaamheid en gezondheid

De nota kijkt 10 jaar vooruit en geeft een beeld van wat er speelt op het gebied van sportaccommodaties en openbare ruimte voor sport; en sluit mooi aan op het Gouds Sport- en Preventieakkoord. Sport draagt namelijk niet alleen bij aan een gezond leven, het is ook een belangrijke manier om ‘mee te doen’ in de samenleving. In de nota is er verder aandacht voor toegankelijkheid, duurzaamheid (bijvoorbeeld aardgasvrije sportlocaties) en het verminderen van afval op sportparken.

Voorzieningen op niveau

Het college trok bij de start van deze bestuursperiode 2 miljoen euro uit om de achterstand in het onderhoud van de Goudse sportaccommodaties in te halen. Wethouder Bunnik: “We hebben daarin al veel bereikt, zoals het onlangs opgeknapte veld bij voetbalclub ONA. Hiermee dragen we ook bij aan het tegengaan van wateroverlast in de wijk. Met de extra bijdrage die er vanaf 2023 komt, verwacht ik dat we de sportvelden, zwembad, gymzalen en sporthallen in Gouda op niveau kunnen brengen en houden.”

Uitvoering

“In deze nota zetten we de koers uit voor de toekomst.” stelt Bunnik. “De komende jaren worden deze plannen steeds zichtbaarder in de stad. Ik heb de sport in Gouda leren kennen als een sector die vooruit wil, die de handen uit de mouwen steekt en waarin men elkaar wil helpen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met alle sportaanbieders, SPORT●GOUDA en al die duizenden inwoners voor wie sport zo belangrijk is, kunnen werken aan Gouda Sportstad. Ik zie op alle fronten mooie matches ontstaan!”

Lees de volledige nota ‘Ruimte voor sport in Gouda: een goede match!

Foto: Astrid den Haan