Terug naar het overzicht

Rijnland aan het werk in Goudse binnenstad

Foto met daarop een sloot met daarin een schuifboot waarmee wordt gebaggerd. Er zitten twee mensen op de boot.

Maandag 14 maart start het Hoogheemraadschap met baggerwerkzaamheden in de binnenstad van Gouda. Aannemerij De Jong Zuurmond uit Beesd baggert in opdracht van het waterschap de Spieringstraat en een gedeelte van Achter de Kerk.

Waarom?

In alle wateren in ons gebied ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer 1 centimeter per jaar. Om doorstroming van het water te garanderen, moeten we de bagger soms weghalen. Hiermee komt de waterdiepte op het juiste niveau en voorkomen we wateroverlast. Ook de waterkwaliteit en het waterleven hebben voordeel van het baggeren.

Hoe gebeurt het baggeren?

Een schuifboot duwt de bagger naar een plek waar een kraan het uit de watergang kan scheppen en in een vrachtwagen kan laden. De vrachtwagens brengen de bagger naar een verwerker. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 2 weken duren. Het zou kunnen dat u misschien overlast ervaart.

Veiligheid voorop

Hoogheemraadschap Rijnland heeft in afstemming met de gemeente Gouda de plannen doorgenomen en maatregels genomen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo krijgen de medewerkers van de aannemer bijvoorbeeld een uitgebreide instructie, rijden ze voorzichtig, worden er verkeersregelaars ingezet en stoppen de werkzaamheden bij de school als de ouders en kinderen komen of gaan. De toezichthouder van Rijnland ziet erop toe dat de afspraken nageleefd worden.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en begeleiding tijdens de werkzaamheden kunnen er situaties optreden die niet wenselijk zijn. U kunt hiervan een melding doen bij het klantcontactteam van Rijnland, via telefoonnummer (071) 306 35 35. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt ook een melding maken via het formulier op de website van Rijnland.