Terug naar het overzicht

Restauratie van het carillon van het stadhuis

Begin 2021 wordt het carillon van het stadhuis gerestaureerd. De restauratie is nodig omdat de motor van het carillon 30 jaar oud is. De laatste jaren waren er regelmatig storingen. Ook zijn de onderdelen nauwelijks meer te verkrijgen, daarom zullen de motor en aansturing vervangen worden. Het carillon zal ongeveer 3 maanden verwijderd moeten worden van het stadhuis.

Foto: Pim Mul