Terug naar het overzicht

Reageren ontwerp Nieuwehaven

Foto van de Nieuwehaven

Welkom op deze pagina waar u kon reageren op het ontwerp dat de werkgroep van bewoners in de Nieuwehaven heeft gemaakt. Dat deed de werkgroep via diverse ontwerpsessies in samenwerking met bureau Riede, Mol & Donkers en de projectgroep van de gemeente.

Het ontwerp is een voorlopig ontwerp en op hoofdlijnen. Het ontwerp laat daarmee zien waar we wat willen hebben – bijvoorbeeld parkeerplaatsen, groen, fietsvoorzieningen. En hoeveel van ieder we willen. Het is een ontwerp op hoofdlijnen. De precieze uitwerking van het ontwerp en de materiaalkeuze volgt in een vervolgfase voordat de ondergrondse werkzaamheden beginnen. Denk dan aan het precieze soort begroeiing, het type fietsvoorziening of bankje.

Reageren kon tot en met 28 november

U kon van maandag 22 november tot en met zondag 28 november op het ontwerp reageren. De reacties komen samen met het ontwerp bij de wethouder. Als er aanleiding toe is, kan het bureau nog aanpassingen doorvoeren. Het voorlopig ontwerp wordt behandeld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders. Nog dit jaar volgt een nieuwsbrief over het ontwerp en hoe het project verder gaat.

Het ontwerp dat voorligt, voldoet aan alle randvoorwaarden en uitgangspunten die zijn vastgesteld.

Bekijk alle reacties (pdf). In deze pdf staan alle reacties die zijn binnen gekomen vanaf 22 november tot en met 28 november. Er zijn voor- en tegenstanders van het ontwerp. De reacties gaan over het aantal bomen dat moet blijven staan, hoe het gemeentebestuur het besluit moet nemen: 1 ontwerp of ook over de folder en over wat waar moet komen te staan aan afvalbakken en fietsvoorzieningen bijvoorbeeld.

Tekening van het ontwerp Nieuwehaven, waarin wordt uitgelegd waar welke bomen komen en hoe de inrichting van de straat wordt.
Het ontwerp Nieuwehaven

Download het ontwerp als pdf-bestand.

Kunt u het ontwerp of de reacties niet bekijken? Dan kunt u bellen naar 14 0182 of een mail sturen naar gemeente@gouda.nl.