Terug naar het overzicht

Raad stelt geld beschikbaar voor huurkortingen aan huurders van gemeentelijke gebouwen

De gemeenteraad heeft op 27 januari unaniem besloten om geld beschikbaar te stellen voor huurkortingen aan huurders van gemeentelijke gebouwen. Hieronder vallen ook gebouwen van sportverenigingen. Voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020 steunt de gemeente Gouda huurders bij de financiële schade door de coronacrisis. Voor de periode van maart tot juli 2020 stelde de raad eerder al geld beschikbaar voor huurders.

Wethouder Thierry van Vugt (Vastgoed, Cultuur): “Veel huurders van gemeentelijke gebouwen ervaren nog altijd de financiële gevolgen van de coronacrisis. Door deze crisis zijn de normale inkomsten uit activiteiten vaak weggevallen. Huurders hebben daarnaast wel te maken met doorlopende kosten. Ik ben blij dat de gemeenteraad geld uit het eigen vermogen gebruikt om huurkortingen te geven. Dit geeft de huurders tijdelijk wat lucht in deze onzekere en zware tijden. Het college spant zich in om de financiële pijn een beetje te verzachten. Zorgen blijven er, want de gevolgen van deze coronacrisis zijn echt enorm.”

Ook wethouder Michiel Bunnik (Financiën, Sport en Economie) is blij met het besluit van de gemeenteraad. “De coronapandemie heeft ook de Goudse sportsector hard geraakt. Al vanaf het begin van de crisis hebben wij nauw contact met verschillende vertegenwoordigers uit de Goudse sportwereld. We delen de grote zorgen die er zijn. Het is belangrijk om te blijven kijken hoe we elkaar kunnen helpen in deze onzekere tijd. Ook financieel. Ik ben daarom blij dat de raad groen licht heeft gegeven voor het geven van huurkorting aan SPORT.GOUDA. Dat betekent dat huurders over de periode van half oktober tot eind december geen huur hoeven te betalen.”

Huurkortingen 2020

Om huurkorting te krijgen, moeten huurders aan een aantal voorwaarden voldoen. De gemeente kijkt bijvoorbeeld ook naar het eigen spaargeld van huurders en of huurders al gebruik maken van een landelijke regeling. De huurkortingen voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020 liggen lager dan in de periode tot 1 juli. Dit komt omdat er tot 1 juli strengere maatregelen waren. De huurkortingen zijn bedoeld voor de volgende organisaties:

–       Organisaties met een maatschappelijke of culturele taak die subsidie krijgen: 75% huurkorting;

–       Organisaties met een maatschappelijke of culturele taak die geen subsidie krijgen: 50% huurkorting;

–       Commerciële bedrijven die als doel hebben om winst te maken: 25% huurkorting;

–       SPORT.GOUDA: € 495.634 huurkorting. SPORT.GOUDA gebruikt dit geld om haar huurders van 15 oktober tot 31 december volledige huurkorting te geven.

Deze organisaties krijgen hier bericht over van de gemeente.

Het maximale steunbedrag over de periode van 1 juli tot 31 december 2020 bedraagt maximaal € 906.000,-, Sport meegeteld. De gemeente verwacht dat zij het bedrag voor SPORT.GOUDA later terugkrijgt van het Rijk.

2021

De gemeente bekijkt of de steun aan de verschillende huurders ook voor de periode na 1 januari 2021 nodig is. De raad besluit dit in het tweede kwartaal van dit jaar.

Foto: Astrid den Haan