Terug naar het overzicht

Provincie overhandigt 2 woonsubsidies aan de gemeente Gouda

Dit is een oud nieuwsbericht.
Wethouder Rogier Tetteroo met een cheque voor de subsidie van € 50.000,-. En gedeputeerde Anne Koning met een cheque voor de subsidie van € 210.000,-.

Pasgeleden heeft de provincie Zuid-Holland 2 woonsubsidies toegekend aan de gemeente Gouda. Op donderdag 2 februari heeft gedeputeerde Anne Koning deze subsidies persoonlijk overhandigd aan wethouder Rogier Tetteroo. De woonplannen van de gemeente sluiten goed aan bij de doelen van de provincie om geschikte en betaalbare woningen voor iedereen te bouwen.

De 1e subsidie is de Subsidie Woonvormen Senioren van € 210.000,- voor het project ‘Ouden Huis’ aan de Frederik Beuckelstraat. Het gaat om senioren woningen in een ‘Ouden Huis’ met zorg en buurtvoorziening. De andere subsidie gaat om de Subsidie Flexwoningen voor starters van € 50.000,- voor project Bockenbergstraat /Julianalaan van Woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland.

Gedeputeerde Anne Koning (wonen & ruimtelijke ordening): “Helaas wachten nog steeds heel veel mensen op een woning. Jongeren die uit huis willen om een eigen leven op te bouwen, mensen die een volgende stap willen zetten in hun wooncarrière of senioren die willen doorstromen naar een geschikt appartement. We hebben woningbouwplannen genoeg. Maar bij de uitvoering staan we voor steeds grotere uitdagingen. Initiatieven om de woningmarkt vlot te trekken, zoals in de gemeente Gouda ondersteunt de provincie dan ook graag. Ik reken erop dat we binnenkort in heel de provincie en met het Rijk afspraken tekenen om nog beter te kijken hoe we samen nieuwe woningen gaan realiseren.”

Wethouder Rogier Tetteroo (bouwen en wonen): “In Gouda werken we hard aan het bouwen van woningen, voor verschillende doelgroepen en voor elke portemonnee. Daarbij sturen we als gemeente al jaren op het bouwen van betaalbare woningen. Het is in deze tijden een uitdaging om de woningen daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Daarom zijn we ook erg blij met deze bijdragen van de provincie. Daarnaast werken we nauw samen met onze woningcorporaties en zetten we lokale middelen in. We werken in Gouda aan grote gebiedsontwikkelingen zoals Westergouwe en Spoorzone en grijpen ook kansen op andere binnenstedelijke plekken.”

Tijdens het werkbezoek bracht Anne Koning ook een bezoek aan een van de projecten van de Spoorzone Gouda. Ze was blij te zien dat er in de Spoorzone Gouda mooie projecten worden uitgevoerd.