Terug naar het overzicht

Programma’s ‘Groen’, ‘Bomen’ en ‘Biodiversiteit’ voor de komende 10 jaar vastgesteld

Boten op het water en bomen met veel bladeren die langs de kant staan.

Groen maakt gelukkiger en vermindert stress. Een groene omgeving nodigt uit om naar buiten te gaan en te bewegen. Kinderen leren beter in een groene omgeving én worden socialer. Ook werkt groen verkoelend en vangt het regenwater op. Niet alleen mensen, maar ook dieren zijn afhankelijk van bomen, struiken en andere beplanting. Genoeg reden voor het college van burgemeester en wethouders van Gouda om de 3 programma’s ‘Groen’, ‘Bomen’ en ‘Biodiversiteit’ voor de komende 10 jaar vast te stellen.

Wethouder groen Michel Klijmij-van der Laan: “In het bestuursakkoord ‘Geef Gouda door’ staat dat we onze inspanningen op het gebied van groen verdubbelen. Met deze programma’s zetten we onder andere in op schaduw door bomen, de verbetering van de biodiversiteit en het uitbreiden van de groenstructuur. We spannen ons maximaal in om Gouda duurzaam door te geven aan de volgende generaties. Ik kijk uit naar weer een volgende stap richting een groener Gouda!”

Input op de programma’s

De programma’s zijn opgesteld met behulp en inbreng van verschillende partijen. Bij de start van het proces – van 12 juni tot en met 10 juli 2023 – hebben 479 Gouwenaars aan de hand van een vragenlijst aangegeven wat zij belangrijk vinden voor het groen in Gouda. Ook zijn een groot aantal belangenorganisaties uitgenodigd voor het scherper stellen van de beleidsdoelen en bijbehorende maatregelen. Op 15 november 2023 is aan de gemeenteraad input gevraagd op de keuzes binnen de verschillende thema’s en doelen. Deze input heeft bijgedragen aan de uitwerking van de programma’s.

Gouwenaars helpen mee aan een groenere stad

Gouwenaars kunnen zelf ook bijdragen aan een groener Gouda. Via de gemeente kunnen bewoners subsidies krijgen voor groene daken, ‘groen-moet-je-doen’ projecten en vergroenen plekken die inwoners graag groener zien via ‘grijs-wordt-groen’ initiatieven, waar al talloze Gouwenaars enthousiast gebruik van maken. Ook zijn er vanuit bewoners zelf vele initiatieven die bijdragen aan de ambities van de gemeente voor een groene stad.

Foto: Astrid den Haan