Terug naar het overzicht

Proefstemmen in het Huis van de Stad

Wethouder Van Popering-Kalkman krijgt samen met het sprokkelduo uitleg van vrijwilligers over het proefstemmen.

In Gouda willen we dat alle inwoners die stemrecht hebben, kunnen stemmen. Daarom nemen we zoveel mogelijk drempels weg. Bijvoorbeeld door inwoners de mogelijkheid te geven om te komen oefenen met stemmen. Dat gebeurt vandaag, maandag 13 maart, nog tot 17.00 uur in het Huis van de Stad. Er zijn de hele middag vrijwilligers aanwezig om te helpen.

Voordat het proefstemlokaal openging, kregen burgemeester Verhoeve en wethouder Van Popering-Kalkman uitleg van vrijwilligers over het proefstemmen. Er was ook een prokkelduo aanwezig. Dat is een duo, gevormd door een vrijwilliger met en een vrijwilliger zonder licht verstandelijke beperking die helpen bij de verkiezingen. Zij kregen uitleg over hoe stemmen werkt en vulden, met hulp van een medewerker van het stembureau, een stemwijzer in. Zo zijn ze goed voorbereid voor de échte verkiezingen woensdag.

Wethouder sociaal domein Anna van Popering-Kalkman is enthousiast: “Samenleven doen we met elkaar. Dat betekent dat mensen met een beperking meedoen, en dus ook als het gaat om stemmen.”

Proefstemmen kan vandaag, maandag 13 maart, nog tot 17.00 uur. Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen.