Terug naar het overzicht

Proef met nieuwe aanpak om schooluitval te voorkomen

Wethouder Anna van Popering-Kalkman te midden van andere betrokkenen tijdens de aftrap van het landelijke programma in Utrecht

Samen met het Instituut voor Publieke Waarden begint de gemeente Gouda een actieonderzoek om leerlingen met risico op schooluitval in het voortgezet onderwijs zo vroeg mogelijk en al op school te helpen hun (mentale) problemen de baas te worden. Daarmee moet (langdurig) verzuim worden voorkomen. Bij de aanpak worden ook ouders/verzorgers en de school nadrukkelijk betrokken.

Het gaat vooralsnog om een actieonderzoek met een beperkt aantal leerlingen van Goudse scholen waarmee vanaf donderdag 8 februari contacten worden gelegd. Samen met het Instituut voor Publieke Waarden trapten vandaag 5 gemeenten in Utrecht ieder hun eigen actieonderzoek af. Gemeenschappelijke deler is dat de actieonderzoeken van deze 5 (naast Gouda ook Tilburg, Zwolle, Nijmegen en Nijkerk) alle betrekking hebben op een aspect van de kind- en jeugdbescherming.

Het IPW is een instituut dat de publieke zaak onderzoekt en samen met gemeenten verbetert. Daarbij hebben zij vooral mensen in kwetsbare situaties in het vizier die de overheid het hardst nodig hebben. In Gouda richt het actieonderzoek zich op leerlingen die het risico lopen op (langdurig) verzuim of schooluitval. Door samen met deze jongeren op te trekken en hun perspectief en ervaringen centraal te stellen, hoopt de gemeente hen beter te kunnen helpen. Doel is het ontwikkelen van een aanpak die uiteindelijk voor alle jongeren beter werkt.

Individueel maatwerk

“Individueel maatwerk”, zo vat wethouder Anna van Popering-Kalkman van onder meer Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd het Goudse actieonderzoek samen. “Het zorgaanbod in de jeugdhulp is enorm, met tal van uiteenlopende aanbieders. Maar de vraag moet eigenlijk zijn: wat hebben deze leerling en zijn of haar gezin of verzorgers nou precies nodig om hun problemen het hoofd te bieden? Door samen met de school, met de ouders/verzorgers en uiteraard met de jongeren zelf individuele oplossingen te verkennen, hopen we niet alleen verzuim en schooluitval, maar ook zwaardere, specialistische jeugdzorg en in uiterste gevallen uithuisplaatsingen te voorkomen. Het actieonderzoek met IPW moet nieuwe inzichten opleveren waarmee we uiteindelijk nog meer leerlingen en scholen eerder kunnen helpen.”

Volgens de zorgwethouder zijn nieuwe inzichten nodig, ook al omdat het met de mentale gezondheid van jongeren in Nederland slecht is gesteld. “Het aantal jongeren dat gebruikmaakt van jeugdhulp is op termijn onhoudbaar”, zegt zij. Ook het aantal risicoleerlingen (met risico op langdurig verzuim en schooluitval) is gegroeid.

Samenwerking essentieel

Die toename van het aantal risicoleerlingen komt niet onverwacht: uit landelijk onderzoek blijkt dat jongeren het sinds corona psychisch zwaarder hebben dan daarvoor.

“Maar dat is geen reden om niks extra’s te doen, integendeel”, zegt wethouder Anna van Popering-Kalkman. “De samenwerking met scholen is essentieel om de jeugdhulp te verbeteren en om jongeren te ondersteunen op een manier die echt effectief is. Dit actieonderzoek met IPW zie ik als het startpunt van een veelbelovende reis naar een betere toekomst voor de Goudse jeugd.”