Terug naar het overzicht

PlasticRoad Aschpotpad geopend

Dit nieuwsbericht is verlopen.
Wethouder Michel Klijmij-van der Laan en directeur Mobiliteit & Milieu Irma Kenter (Provincie Zuid-Holland) onthullen een bord bij de PlasticRoad op het Aschpotpad.

Een proeftraject aan het Goudse Aschpotpad met PlasticRoad is vrijdag 2 december officieel in gebruik genomen door wethouder Michel Klijmij-van der Laan en directeur Mobiliteit en Milieu Irma Kenter van de provincie Zuid-Holland. Veel gemeenten in het westen van Nederland hebben flink last van een zakkende veenbodem. De bodemdaling zorgt ervoor dat overheden vaker en tegen hoge kosten straten moeten ophogen. Daarom startten afgelopen jaar verschillende proeven om te kijken of de kosten duurzaam kunnen worden verminderd met alternatieve materialen. Wethouder Klimaatadaptatie Klijmij-van der Laan: “We werken in de regio samen met dit soort proeven. Op deze manier werken we samen met de regio aan kennis en oplossingen voor het thema bodemdaling.”

De provincie Zuid-Holland vindt het leefbaar en bereikbaar houden van de regio belangrijk. Hiervoor zijn duurzame innovaties nodig, zoals PlasticRoad. De provincie draagt daarom financieel bij aan deze proef.

De gemeente Gouda heeft zich samen met andere gemeenten verenigd in de Regio Deal “Bodemdaling Groene Hart”. Wethouder Klijmij-van der Laan is bestuurlijk trekker van deze Regio Deal. Vanuit deze regiodeal zijn verschillende proeven gestart in het Groene Hart, waaronder Gouda, met lichtgewicht ophoogmaterialen zoals piepschuim, wilgentenen en lichtgewicht verharding. Het doel is om te kijken hoe de levensduur het best wordt verlengd, en om het verzakken van paden te verminderen.

Wegdek dat gelijk water opvangt

In Gouda start nu een proef met gerecycled plastic als ophoogmateriaal. Het Aschpotpad heeft 100 meter ‘PlasticRoad’ gekregen; een plastic wegdek. De aanleg van het fietspad is eind september gestart en is nu klaar voor gebruik. Een plastic wegdek is 3 tot 5 maal zo licht als asfalt. Als je minder gewicht op slappe bodem legt, zakt de weg minder snel en gaat deze langer mee. Maar er is meer. Onder het plastic wegdek is ruimte om water tijdelijk op te vangen. Zo voorkomt de PlasticRoad wateroverlast. Als de weg ooit vervangen moet worden, is het hergebruikte plastic opnieuw te gebruiken.

3 jaar testen

De test met de 100 meter plastic wegdek op het Aschpotpad duurt 3 jaar. Die tijd heeft de gemeente nodig om te zien of een plastic wegdek in de praktijk goed werkt. Kan het blijvend water verwerken zoals gedacht? Hoeveel onderhoud vraagt het wegdek? Deze en nog meer vragen worden met de proef beantwoord. Als alle proefresultaten bekend zijn, kunnen de RegioDeal-partners een goede afweging maken welke alternatieve ophoogmaterialen toekomst hebben.

Bodemdaling & bestuursakkoord Geef Gouda Door!

Naast deze mooie proef met PlasticRoad speelt er nog veel meer in Gouda. In het bestuursakkoord Geef Gouda door! staat meer over hoe wij de uitdagingen rond bodemdaling aanpakken. Bijvoorbeeld ook het project ‘Stevige Stad’, over bodemdaling in de binnenstad, gaat de komende jaren verder. We maken van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen een succes. Ook zetten we de samenwerking in het Platform Slappe Bodem voort. We stellen middelen beschikbaar voor het adviseren van inwoners die met funderingsproblemen te maken hebben.

Foto: Astrid den Haan