Terug naar het overzicht

Ordentelijke agendering Turfmarktkerk

Op dinsdag 18 mei heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de gemeente Gouda ten onrechte spoedshalve bestuursdwang heeft toegepast. Op de eerstkomende raadsvergadering nadien, 26 mei 2021, is dit onderwerp geagendeerd. Op de nieuwspagina van DeGouda werd in een artikel van 26 mei gesuggereerd dat de agendacommissie bewust het debat over dit onderwerp zou hebben uitgesteld. Dit is onjuist.

Agendering voor 26 mei 2021 heeft plaatsgevonden op voorstel van de driehoek (burgemeester, griffier en gemeentesecretaris) en na een besluit van de agendacommissie. De agendacommissie heeft op woensdag 19 mei gelijktijdig besloten om – naar aanleiding van een verzoek van diverse raadsfracties – een extra debat te agenderen op 14 juni. Voor deze data is gekozen, omdat de agendacommissie het wenselijk vindt dat de raad zo snel mogelijk over dit onderwerp kan debatteren en bij voorkeur fysiek. 

Voorzitter van de Agendacommissie, Anna van Popering: “Gezien het voorgaande is het feitelijk onjuist dat de agendacommissie de agendering heeft vertraagd. Integendeel. In de week dat de uitspraak kwam, is de commissie met spoed bijeengekomen om de raadsbespreking op korte termijn mogelijk te maken in 2 raadsvergaderingen”. De agendacommissie heeft haar besluit unaniem genomen. Van Popering: “De agendacommissie richt zich naar het belang van de raad als geheel en houdt zich zoveel mogelijk verre van partijpolitiek”. 

De voorzitter van de raad en de voorzitter van deze commissie werden door de schrijver van degouda.nl overigens niet in de gelegenheid gesteld te reageren op de bevindingen van de schrijver.