Terug naar het overzicht

Ook in 2022 opvang daklozen aan de Thijsselaan

Op de foto ziet u een persoon op een bankje liggen

Vanaf augustus 2021 verblijft een groep van ongeveer 15 dakloze alleenstaande volwassenen aan de Thijsselaan in Gouda. Deze opvang wordt ook in 2022 voortgezet, omdat de opvangvraag nog steeds erg hoog is en de mogelijkheden om uit te stromen naar een zelfstandige woonruimte beperkt zijn.

Vanwege de coronamaatregelen en deze hoge opvangvraag, is het niet mogelijk alle mensen in de reguliere opvang van het Leger des Heils te huisvesten. Er is daarom de afgelopen jaren extra opvangcapaciteit gerealiseerd, eerst in het Best Western hotel en vanaf augustus 2021 aan de Thijsselaan.