Terug naar het overzicht

OndernemersFonds Gouda wil verlenging voor komende 5 jaar

Op de foto ziet u een berg met euromunten

Het OndernemersFonds Gouda (OFG) is van grote meerwaarde voor ondernemers in Gouda. Dankzij het OFG is het aantal ondernemers dat lid is van een ondernemersvereniging in Gouda verhoogd. Daarnaast draagt het OFG financieel bij aan evenementen die wat toevoegen aan de beleving en promotie van de stad, zoals Gouda bij Kaarslicht, Gouda750 en de Sinterklaasintocht. Per 1 januari 2022 is het OndernemersFonds voor de 3e keer aan verlenging toe.

Het bestuur van het OFG en het college van BenW zijn voor het verlengen van de huidige afspraken voor de volgende 5 jaar. Als dat doorgaat wil het bestuur van het OFG in de komende jaren werken aan nog meer samenwerking tussen ondernemers binnen de verschillende winkelgebieden en bedrijventerreinen in de stad. Ook wil het bestuur extra aandacht besteden aan communicatie over het fonds.

Geld in het fonds

Het geld in het fonds wordt door ondernemers en eigenaren van bedrijfsgebouwen zelf opgebracht via een toeslag op de OZB niet-wonen. Het geld wordt als subsidie door de gemeente Gouda verstrekt aan het OFG. Hierdoor komt er met het fonds al sinds 2009 geld beschikbaar voor ondernemers die gezamenlijk willen bijdragen aan doelen die het vestigingsklimaat in Gouda verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld bijgedragen aan de beveiliging en organisatie van een bedrijventerrein, het organiseren van een marketingcampagne voor een winkelcentrum, de inzet van de centrummanager in de binnenstad en het Techniekpunt Gouda. Allemaal doelen die bijdragen aan goed ondernemerschap in Gouda.

Waardevol voor ondernemers en stad

Het OFG is een fonds waar veel Goudse ondernemers gebruik van maken. Wethouder Economie Michiel Bunnik: “Gouda wil een stad zijn waar het voor ondernemers aantrekkelijk is om zich te vestigen. Het OFG speelt hierbij een belangrijke rol. Het fonds draagt bij aan een betere samenwerking tussen ondernemers waardoor de lijnen korter zijn en zij elkaar beter weten te vinden. Ook zijn er dankzij het fonds de afgelopen jaren al veel mooie initiatieven gestart.” De voorzitter van de stichting OndernemersFonds Gouda, Rob de Bruin geeft aan: “Het vestigingsklimaat in Gouda is flink verbeterd door de verschillende initiatieven van de Goudse ondernemers. Door hun waardevolle inzet is niet alleen het OFG van grote meerwaarde voor de ondernemers, maar ook voor de stad.” Over het verlengen van het OFG zal de gemeenteraad in december debatteren en een besluit nemen.

Foto: Knut Niehus