Terug naar het overzicht

Ondernemers en gemeente ondertekenen samenwerkingsagenda voor de binnenstad

Op de foto ziet u wethouder Thierry van Vugt en SBG-voorzitter Theo Krins met de samenwerkingsagenda

Op woensdag 3 november is met de ondernemers in de binnenstad een samenwerkingsagenda ondertekend. “Met de samenwerkingsagenda wordt de samenwerking tussen de binnenstadondernemers onderling, en met de gemeente, versterkt en zorgen we voor bevordering van ondernemerschap en een economisch vitale binnenstad. De coronacrisis heeft nog eens onderstreept dat de verschillende branches in de binnenstad elkaar nodig hebben. De gemeente trekt meerjarig extra middelen uit voor samenwerkingsprojecten die de economische vitaliteit van de binnenstad versterken”, aldus wethouder Thierry van Vugt (binnenstad).

Met het ondertekenen van de samenwerkingsagenda gaan de gemeente en de binnenstadondernemers zich nog meer gezamenlijk inzetten voor de ontwikkeling van de binnenstad. Er wordt komende jaren meer ingezet op gezamenlijke acties rond onder andere het bevorderen van ondernemerschap en het aanpakken van leegstand. Als gemeente zien we graag dat combinatiebezoek aan de binnenstad wordt gestimuleerd. Neem hierbij als voorbeeld een vriendengroep die gaat winkelen, naar het terras gaat om een drankje te drinken en nog een culturele tentoonstelling bezoekt. Op basis van de gemaakte afspraken wordt ook de inzet van de centrummanager geïntensiveerd.

Wat houdt de SBG in?

De binnenstadondernemers gaan ook onderling meer samenwerken over sectoren heen. Ze hebben zich daarvoor verenigd in een nieuwe organisatie: Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG). Binnen de SBG zijn de verschillende branches vertegenwoordigd, zoals detailhandel, horeca, culturele instellingen en vastgoedeigenaren. “Gouda sprankelt, bruist en verandert continu. Door samen met elkaar op te trekken en naar elkaar te luisteren, geven we richting aan de verdere economische groei en creëren we nog meer kansen voor het aantrekkelijk maken van de binnenstad van Gouda”, aldus Theo Krins, voorzitter SBG.

Voor het uitvoeren van de samenwerkingsagenda heeft de gemeente meerjarig extra budget vrijgemaakt, naast de middelen die ondernemers ontvangen vanuit het Ondernemersfonds Gouda. Voor 2021 is er €50.000 beschikbaar. In de drie jaar erna is dit €100.000 per jaar. De inzet van de centrummanager voor de binnenstad wordt uitgebreid. Centrummanager Hans van Aalst gaat samen met ondernemers en gemeente de samenwerkingsagenda uitvoeren.

Foto: Astrid den Haan