Terug naar het overzicht

Noodmaatregelen kademuren Lage en Hoge Gouwe

Op de foto ziet u een deel van de Hoge en Lage Gouwe met het water.

In februari en maart 2023 starten wij met de 1e werkzaamheden rond de kademuren aan de Lage en Hoge Gouwe. Om het gewicht op de kademuren van de Lage en Hoge Gouwe te verlagen, maakt de gemeente Gouda van 28 parkeerplaatsen groenvakken, fietsparkeerplekken of zitplekken. We verlichten de druk op de kademuren, omdat uit controles blijkt dat de muren verzwakt zijn. Het gaat om een tijdelijke maatregel voor de duur van ongeveer 2 jaar. In de loop van 2025 vervangt of herstelt de gemeente de kademuren.

Wethouder Michel Klijmij-van der Laan: “Wij hebben vanwege het belang van veiligheid alle kademuren van de binnenstad laten onderzoeken. Daaruit is gekomen dat deze zijn beschadigd. Zonder maatregelen is er een verhoogd risico op verdere schade. Wij willen dat onze inwoners en bezoekers gebruik kunnen maken van een veilige en leefbare historische binnenstad. Juist de oude binnenstad is soms niet meer bestand tegen de huidige belastingen van nu.”

Verdere schade voorkomen

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kademuren en wil verdere schade zoveel mogelijk voorkomen. De kademuren zijn beschadigd. Het maken van een herstelplan kost de nodige tijd. Daarom is er voor gekozen om tijdelijk de druk op de kademuren te verlichten. Dat gebeurt door van 28 parkeerplekken groenvakken, fietsparkeerplekken of zitplekken te maken. Zonder maatregelen is er een verhoogd risico op schade en bij niets doen komt de veiligheid in gevaar.

Planning

We zijn in januari gestart met de voorbereidingen en de 1e tijdelijke werkzaamheden. De uitvoering start in februari/maart 2023. In 2025 begint de gemeente met het repareren en vervangen van de kademuren. In de tussentijd blijven we de kademuren controleren. Verzwakte kademuren zonder parkeerplaatsen worden extra gecontroleerd.

Tijdelijke maatregelen tot definitief herstel

Tussen nu en 2025 voert de gemeente uitgebreide onderzoeken uit. Dit doen we in navolging van de controles uit 2022. Zo wordt duidelijk welke maatregelen uiteindelijk nodig zijn: herstellen of vervangen van de kademuren. Bij het maken van het definitief herstelplan houdt de gemeente rekening met de geschiedenis van de binnenstad. Ook gaan we in gesprek met bewoners over groeninitatieven.

Bewoners geïnformeerd

We hebben bewoners geïnformeerd via een brief. Het gaat om tijdelijke maatregelen. De fundering van de weg en parkeerplaatsen worden nu niet aangepakt. Vanwege het belang van veiligheid en vanwege het tijdelijke karakter van de werkzaamheden is er nu weinig ruimte voor inwoners om mee te denken. Daarom is er nu geen zogenoemd participatietraject. We bieden de bewoners aan om op sommige plekken het groen om te ruilen voor fietsparkeerplaatsen en/of zitbankjes. We willen zo min mogelijk maatregelen/werkzaamheden in de ondergrond uitvoeren, om te voorkomen dat dit straks een probleem wordt voor participatie in de toekomst.

In de buurt leven initiatieven van betrokken bewoners om de kademuren te vergroenen, bijvoorbeeld met de aanleg van groene boomspiegels. Deze initiatieven juichen we van harte toe. We gaan daarom graag in gesprek. Daarbij moeten we wel zeggen dat er op dit moment niet veel de ruimte is voor inbreng, omdat de werkzaamheden gericht zijn op het maken van een veilige situatie. Meer ruimte voor overleg ontstaat er wanneer we werken aan een definitieve invulling van de nieuwe/herstelde kademuren.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina Kademuren Hoge en Lage Gouwe.