Terug naar het overzicht

Nog meer groen wandelgebied aan stadsrand Gouda

De pracht achter de stad: de polder aan de rand van Gouda vanaf de Steinse Tiendweg.

Wandelpaden, natuurlijke oevers en een nieuw kerngebied voor weidevogels: de polder Stein-Zuid achter de Goudse stadswijk Goverwelle gaat verdere stappen zetten naar een duurzame toekomst. Actieve boeren in het gebied spelen daarin een hoofdrol.

Polder Stein-Zuid ligt tussen Gouda, Haastrecht, Hekendorp, de Hollandsche IJssel en de spoorlijn Gouda-Woerden. Deze polder is een prachtig open weidelandschap, waar 6 boeren werkzaam zijn. Van deze boeren willen er 4 zeker actief blijven.

Samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Gouda en Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de agrarische natuurvereniging Rijn & Gouwe Wiericke hebben de boeren een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor het toekomstbeeld ‘Het Weidse Stein’. Vandaag (vrijdag 31 mei) werd die op kaasboerderij De Twee Hoeven aan de Steinsedijk in Haastrecht ondertekend. Wethouder Thierry van Vugt (onder andere Recreatie en toerisme) deed dat namens de gemeente Gouda. Uitgangspunt van de samenwerking is dat er duurzaam en toekomstbestendig kan worden geboerd.

“Vanuit Gouda vinden wij het vooral erg fijn dat er meer wandelmogelijkheden voor de inwoners van Goverwelle komen, dichtbij huis. Tijdens corona is gebleken hoe belangrijk dat is. Naast het plezier dat je eraan beleeft, bevordert het natuurlijk ook de gezondheid. Mooi dat we dat samen met alle partners gaan realiseren”, aldus wethouder Van Vugt. “Bovendien zijn bodemdaling-remmende maatregelen onderdeel van de overeenkomst; een belangrijk Gouds thema, mede met het oog op ons Kenniscentrum voor Bodemdaling en Funderingen.”

Groenblauwe dooradering

In polder Stein-Zuid wordt momenteel een waterinfiltratiesysteem aangelegd om bodemdaling tegen te gaan. Daarnaast zullen de boeren maatregelen nemen om de uitstoot van stikstof en methaan te verminderen. De betrokken partijen gaan ook gezamenlijk plannen uitwerken en financiering zoeken om de natuur- en waterkwaliteit te verbeteren. Onderdeel van het plan is het creëren van een groenblauwe dooradering. Zo worden er natuurlijke oevers langs de Tiendweg aangelegd en een weidevogelkerngebied gecreëerd. Verder wordt onderzocht of het mogelijk is om de rivierkreeften in de polder te vangen om de schade aan oevers en waterplanten te beperken. Een ander belangrijk thema is de toegankelijkheid en aantrekkingskracht van de polder voor wandelaars en fietsers.

Namens de deelnemende boeren zegt Jari van der Stok blij te zijn dat er nu concrete stappen worden gezet. “We zien dat overheden de mond vol hebben over natuurbeheer en milieuvriendelijk boeren. Wij hebben gezamenlijk in een goede sfeer gewerkt aan het ontwikkelen van deze plannen. Als boeren zijn we er klaar voor om ze uit te voeren. Daar willen we onze bedrijfsvoering ook op aanpassen. Het is nu aan de betrokken organisaties om dit ook mogelijk te maken.”

Meer weten? Bekijk de website over dit onderwerp.

Foto: Pim Mul