Terug naar het overzicht

Nieuwe stappen gezet voor inzameling bedrijfsafval

Dit is een oud nieuwsbericht.
Ondergrondse container voor restafval en voor glas. Voor de container staat in mozaïek 'zak in bak'.

Gouda zet deze maand weer een stap naar een duurzame en gezamenlijke oplossing voor het inzamelen van bedrijfsafval. Vanaf 1 april staat het afvaloverslagpunt van Remondis op het Jaagpad. De tijdelijke containers op de Vossenburchkade worden weggehaald.

Remondis laat bedrijfsafval in de binnenstad ophalen met de elektrische bakfietsen van de Afvalhelden. De bakfietsen worden leeg gemaakt op het Jaagpad, waar de containers van Remondis staan. Op dit moment gebruiken al meer dan 100 ondernemers deze duurzame manier van afvalinzameling. Daarmee helpen zij mee aan de leefbaarheid van de binnenstad.

Boete

Ondernemers moeten zelf voor het afvoeren van hun bedrijfsafval zorgen. De gemeente en de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda vinden een schone en toegankelijke binnenstad belangrijk. Daarom kunnen ondernemers die hun afval niet goed afvoeren een boete krijgen.

Sinds 1 januari kunnen ondernemers in de binnenstad gebruik maken van Remondis voor hun afval. Stichting Gouda Schoon stopte eind 2022 met haar werkzaamheden. Bent u ondernemer en wilt u ook van Remondis gebruik maken? Dan kunt u contact opnemen via de website van Remondis Nederland.

Foto: Astrid den Haan