Terug naar het overzicht

Nieuwe slimme laadpleinen voor opladen van elektrische auto’s

Gouda neemt 4 slimme laadpleinen voor elektrische auto’s in gebruik. Op de parkeerterreinen Groenheuvel, Vossenburchkade, Schouwburgplein en Klein Amerika zijn slimme laadpleinen aangelegd. De laadpleinen zijn onderdeel van de landelijke Proeftuin Slimme Laadpleinen.

Bijdrage aan verbeteren luchtkwaliteit

De gemeente Gouda stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen omdat schoon vervoer een bijdrage levert aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. De ambitie van de Nederlandse regering is dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s geen schadelijke stoffen uitstoten. Tegen die tijd is er een behoefte van circa 1,7 miljoen oplaadpunten om elektrische auto’s op te kunnen laden.

Wethouder Niezen is blij met de komst van de nieuwe laadpleinen: “Om de ambities op het gebied van elektrisch rijden waar te kunnen maken, is het belangrijk om het aantal laadpunten uit te breiden. Met deze nieuwe laadpleinen zet Gouda een belangrijke stap in het stimuleren van het elektrisch rijden en dragen wij aan de verdere doorontwikkeling van slim laden. De opgedane kennis delen wij, zodat ook andere gemeenten hiervan kunnen profiteren. Samen wordt hard gewerkt aan het bevorderen van emissieloos vervoer en ons ambitieuze doel om in 2040 een CO2-neutrale gemeente te zijn.”

Slim laden

Op de laadpleinen worden nieuwe, slimme laadtechnieken getest. Dankzij speciale software wordt de beschikbare stroom verdeeld over de elektrische auto’s die op dat moment aan het laden zijn. Als er weinig auto’s zijn aangesloten op de laadpalen en er veel elektriciteit beschikbaar is dan kan er snel geladen worden. Als er omgekeerd juist drukte op het elektriciteitsnet is dan kan het laden minder snel gaan. Ook bijzonder aan deze laadpalen is dat ze ingesteld kunnen worden om in de toekomst terug te leveren aan het elektriciteitsnet.

Aantal laadpunten

Op elk van de nu aangelegde laadpleinen in Gouda zijn 4 oplaadpalen met 8 oplaadpunten geplaatst. Met de komst van deze slimme laadpleinen worden, naast de bestaande gemeentelijke laadpalen in woonstraten, extra laadpunten toegevoegd op strategisch gelegen parkeerterreinen. Deze zijn bestemd voor onder meer bezoekers aan de binnenstad en bewoners met een parkeerterreinvergunning.

Onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur

De Proeftuin Slimme Laadpleinen is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De Proeftuin wordt gesubsidieerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ondersteund door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL Nederland), het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders ELaadNL en projectbureau OverMorgen.