Terug naar het overzicht

Nieuwe kansen voor stadhuis Gouda

Het college van burgemeester en wethouders wil het iconische stadhuis op de Markt een nieuwe invulling geven. Deze mogelijkheid doet zich voor omdat de samenwerking met de vorige huurder, Teka Groep, voortijdig is beëindigd. In samenwerking met Museum Gouda, de Sint Janskerk en de Waag wordt er gewerkt aan een plan, waarbij het stadhuis een functie krijgt met meer maatschappelijke betekenis én waarbij de verbinding met de stad wordt versterkt. Ook de gemeenteraad, inwoners en organisaties worden betrokken bij de ontwikkeling van het plan.

De komende maanden worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de toekomstige functie en hoe het stadhuis wordt beleefd als rijksmonument in het hart van de stad. Wethouder Thierry van Vugt (vastgoed, cultuur en erfgoed): “Wij willen inwoners en organisaties vragen om mee te denken over de nieuwe invulling en hoe we het stadhuis door willen geven aan toekomstige generaties. Hierbij vormt het cultuurhistorische verhaal van het stadhuis – vanuit het verleden naar het heden – natuurlijk een belangrijke rol, net als de verbinding met de andere cultuurhistorische parels in de stad. Ons prachtige Goudse stadhuis, bekend tot ver over de gemeentegrenzen, verdient het om als middelpunt van onze stad ook midden in de Goudse samenleving te staan.” Naast de nieuwe invulling onderzoekt de gemeente ook de mogelijkheden voor verduurzaming en toegankelijkheid van het monument.

Verbinding cultuurhistorische as

Om de verbinding met de stad te versterken wordt gezocht naar een samenwerking met 3 andere lokale cultuurhistorische partijen: Museum Gouda, de Sint Janskerk en de Waag. Het college heeft ook de wens om kennis van buiten de stad naar Gouda te halen. Deze experts hebben een externe blik en kunnen als ambassadeur optreden voor de nieuwe invulling van het stadhuis op (inter)nationale schaal. Marc de Beyer van Museum Gouda is blij met de samenwerking: “Het behouden van de grote cultuurhistorische waarde van het gebouw vergroot de aantrekkelijkheid van Gouda. We vinden het daarom belangrijk om ons in te zetten voor een open en toegankelijk stadhuis, dat in verbinding staat met andere Goudse bezienswaardigheden.”

Tijdelijke invulling

Volgens planning moet het nieuwe concept later dit jaar klaar zijn. Thierry van Vugt: “Het zou prachtig zijn als het concept gereed is in 2022, het jaar dat we 750 jaar stadsrechten vieren.” Inmiddels is ook het tijdelijk beheer van het stadhuis georganiseerd. “Hierdoor kunnen huwelijken in de meeste gevallen gewoon doorgaan en kan het stadhuis bezoekers ontvangen, zodra de coronamaatregelen dit toestaan”, aldus Van Vugt. 

Het voorstel wordt op woensdag 16 juni 2021 besproken in de gemeenteraad.