Terug naar het overzicht

Nieuwe aanpak complexe problematiek dak- en thuisloze mensen

Foto van Leger des Heils verenigingsgebouw

Een groep van 40 tot 50 dak- en thuisloze mensen met complexe problematiek krijgen voortaan op een nieuwe manier hulp. Doordat ze buiten leven zorgen deze mensen zorgen vaak voor overlast voor omwonenden. Daarom stuurde politie en gemeente hen vaak weg of de politie bekeurde ze. Dat bleek maar beperkt te werken.

‘Natuurlijk willen we overlast voorkomen,’ zegt wethouder Van Popering-Kalkman. ‘Maar meer nog willen we niet alleen de buurt, maar ook deze mensen zelf helpen. Door een aantal nieuwe initiatieven binnen de stad komt daar nu ruimte voor.’

Initiatieven

Een van die initiatieven is een pilot met de Poolse Stichting Barka. Zij begeleiden dak- en thuisloze arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa die zonder werk en woning zitten. Met de hulp van Barka kunnen zij richting werk of terug naar hun thuisland.

Daarnaast gaat de gemeente het veldwerk van het Leger des Heils financieren. Het Leger des Heils gaat met dit veldwerk actief de straat op om contact te maken met mensen die op straat leven die geen zorg willen. Dit gaat vaak om mensen die niet meer welkom zijn bij de reguliere opvang en die daar dus niet meer terecht kunnen. Het team biedt praktische hulp (zoals voorzien van koffie en brood, een slaapzak, kleding en een goed gesprek) en slaat een brug naar verdere hulpverlening en zorg.

Ook komen er, zoals eerder al bekend gemaakt, vijf Gouwe Huse. Daarnaast gaan we onze opvangcapaciteit preventief ophogen met 15 plaatsen.

Overlast beperken

Van Popering: ‘Door dak- en thuisloze mensen met complexe problematiek richting werk en/of zorg te begeleiden, halen we de mensen van de straat. Zo beperken we overlast voor Gouwenaars en helpen we hen vooruit.’