Terug naar het overzicht

Misstanden in huurwoningen aangepakt in Gouda

Op de afbeelding staat een sleutelhanger van Meld Misdaad Anoniem

‘Staat jouw deur open voor iedereen?’; onder die noemer starten Gemeente Gouda, Woonpartners, Mozaïek Wonen en Meld Misdaad Anoniem (M.) vandaag een campagne tegen misstanden in huurwoningen. De woningen worden soms misbruikt door criminelen om wapens en cash op te slaan, te dealen, drugs te versnijden of voor illegale prostitutie. Ze krijgen toegang doordat bewoners een kamer of ruimte afstaan. De campagne vergroot het bewustzijn van huurders, brengt signalen onder de aandacht en verlaagt de drempel om te melden.

Meld Misdaad Anoniem richtte zich al eerder op criminaliteit in vastgoed, maar met deze
campagne ligt de focus specifiek op (sociale) huurwoningen. Marc Janssen van het meldpunt:
“Huurders worden geronseld om criminele handelingen te verrichten of een woning te
verhuren. Soms geven ze toegang in ruil voor geld of drugs. Ze worden verleid of onder druk
gezet en zijn door bijvoorbeeld verslaving of financiële problemen extra kwetsbaar.”

Veiligheid in de buurt

Naast de directe gevolgen voor kwetsbare huurders heeft criminaliteit een grote impact op
de veiligheid in de buurt. De campagne roept daarom op om verdachte signalen (anoniem)
te melden. Burgemeester Pieter Verhoeve: “Een hennepkwekerij bij de buren op zolder of
een verdachte situatie in de portiek? Net als in de rest van Nederland, komt ook in Gouda
helaas ondermijnende criminaliteit voor. Dit is een bedreiging voor de leefbaarheid en
veiligheid in onze gemeente. Door mee te doen aan deze campagne willen we dat onze
inwoners zich meer betrokken voelen bij de veiligheid van hun buurt en daarom stimuleren
we het dat meer mensen verdachte situaties melden.”

Hulp bewoners onmisbaar

Buurtbewoners signaleren het vaak als 1e als er iets niet klopt bij een woning of als
iemand in een kwetsbare situatie zit. De campagne helpt om signalen te herkennen zoals het
slepen met tassen of spullen, verschillende dames of heren die ergens naar binnen gaan of
staan te wachten, nachtelijke klusgeluiden of een chemische lucht of hennepgeur. Vaak
begint een opsporingsonderzoek bij dit soort onmisbare meldingen.

Melden helpt!

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch
en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers waarborgt de
anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000
meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden
opgelost.

Gezamenlijke aanpak gemeenten en corporaties

De campagne wordt verspreid in samenwerking met woningcorporaties, gemeenten en de
politie. Via toolkits, campagnemateriaal, bijeenkomsten en bewonersbrieven zien mensen waar
ze op moeten letten en worden melddrempels verlaagd. Daarnaast wordt de campagne
ondersteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, diverse gemeenten en
woningcorporaties, het RIEC-LIEC / Landelijke Fenomeentafel Vastgoed en het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

U kunt een melding doen bij Misdaad Anoniem of bij gemeente Gouda.