Terug naar het overzicht

Minimale overtredingen bij horecacontroles

Stadhuis met daarvoor auto's voor de inspectie horeca

Gemeente Gouda heeft in de eerste 2 maanden van het jaar samen met verschillende partners diverse succesvolle controles uitgevoerd. Er zijn 8 horecabedrijven en meerdere woningen gecontroleerd. Bij de controles werden geen grootschalige overtredingen aangetroffen. Wel stuitten de controleurs op enkele overtredingen, onder andere op het gebied van brandveiligheid, arbeidsomstandigheden en hygiëne.

Diverse overtredingen horecabedrijven

Tijdens de horecacontrole zijn diverse overtredingen geconstateerd, zoals niet tijdig gekeurde of niet goed bereikbare brandblusvoorzieningen, vergunningen en/of leidinggevenden die niet aanwezig waren in de zaak, arbeidsomstandigheden en aandachtspunten qua hygiëne en voedselveiligheid. Diverse punten zijn direct met de betreffende ondernemers besproken en in sommige gevallen ook direct opgelost. Op een aantal punten is nader onderzoek of actie van de ondernemers vereist. Alle bezochte ondernemers reageerden positief op de controle en verleenden alle medewerking waardoor de controles succesvol en efficiënt verliepen.

Meer mensen woonachtig dan staan ingeschreven

De controles van woningen zijn onder meer gericht op brandveiligheid, overbewoning, en correcte inschrijving in de gemeentelijke basisregistratie personen. In het geval van het aantreffen van arbeidsmigranten in woningen, wordt er ook in gesprek gegaan over hun arbeidsomstandigheden. Tijdens de integrale controles draait het niet enkel om naleving van de regelgeving maar geven de medewerkers ook voorlichting of uitleg over de geconstateerde punten. Tijdens deze woningcontroles bleek in een aantal woningen meer mensen te wonen dan in de basisregistratie personen ingeschreven staat. De aangetroffen bewoners is uitgelegd wat de rechten en plichten zijn als inwoner van Gouda en zij konden zich direct inschrijven indien gewenst.

Samenwerking met organisaties

De controles in de horeca voert de gemeente uit in samenwerking met toezichthouders van de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Omgevingsdienst Midden Holland en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Tijdens de controles kijken de controleurs naar de naleving van verschillende wet- en regelgeving, zoals hygiëne, juiste bedrijfsvoering, arbeidsomstandigheden, brandveiligheidsvoorschriften, milieuwetgeving en gemeentelijke vergunningen. De controles bij woningen worden uitgevoerd door gemeentelijk toezichthouders in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden Holland en de politie.

Aanpak Ondermijning

De aanpak van ondermijning is één van de speerpunten van de gemeente Gouda. In samenwerking met ketenpartners voert de gemeente met regelmaat preventieve controles uit. Deze controles zijn onaangekondigd. De controles zijn een van de middelen die de gemeente inzet om een veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners en ondernemers te waarborgen.

Melden helpt!

Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunt u melden bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via de website van Meld Misdaad Anoniem. (Vermoedens van) ondermijning kunt u ook melden op de pagina Melding vermoeden ondermijnende criminaliteit.