Terug naar het overzicht

Meld uw evenement voor 2022 bij de gemeente aan

Op de foto ziet u een kalender met een omcirkelde datum

Het einde van het jaar komt snel dichtbij. De gemeente bekijkt de komende tijd welke evenementen er in 2022 plaatsvinden. Wilt u volgend jaar een evenement in Gouda organiseren? Meld dit dan voor 16 oktober bij de gemeente via het aanmeldformulier evenementenkalender.

We weten niet hoe het coronavirus zich de komende tijd ontwikkelt. Daarom is het nog onzeker óf en hoe evenementen in 2022 door kunnen gaan. Toch willen wij graag weten of u, als het met alle maatregelen mogelijk is, volgend jaar een evenement wilt organiseren. Met uw gegevens maakt de gemeente de (voorlopige) evenementenkalender.

Wat gebeurt er na uw aanmelding?

Met alle aanmeldingen maakt de gemeente de 1e versie van de evenementenkalender 2022. Zo ontstaat er overzicht en bekijkt de gemeente of er overlap is tussen evenementen als het gaat om datum en locatie. Als dit zo is, kunt u bijvoorbeeld de datum of locatie van uw evenement aanpassen. Ook kijkt de gemeente wat de planning betekent voor Gouda en bij grote evenementen ook voor de regio. De gemeente bespreekt de 1e versie van de evenementenkalender met de hulpdiensten. Deze versie wordt ook in de Goudse Post gepubliceerd. In de 2 weken na de publicatie kunnen inwoners een zienswijze indienen. Daarna stelt de burgemeester de definitieve kalender vast. Zo weet iedereen welke (grote) evenementen waar en wanneer plaatsvinden.

Aanvragen van de evenementenvergunning

Het aanmelden voor de evenementenkalender is niet hetzelfde als een aanvraag voor een vergunning voor uw evenement. Het is belangrijk dat u uw complete aanvraag voor een evenementenvergunning uiterlijk 4 weken (klein evenement), 13 weken (middelgroot evenement) of 20 weken (groot evenement) voor de datum van uw evenement doet via de pagina Evenementenvergunning.

Voor de grote en/of risicovolle evenementen maken we met de informatie uit de evenementenkalender ook een planning wanneer we de aanvraag bespreken in het evenementenoverleg met de (hulp)diensten. Als dit voor uw evenement geldt, laten wij u dat op tijd weten.